Gemeente Apeldoorn


Gemeente Apeldoorn en UCC ontwikkelen nieuwe contractvorm voor licenties
UCC Solutions, Oracle en de gemeente Apeldoorn hebben gezamenlijk een geheel nieuwe contratuele overeenkomst ontwikkeld voor het gebruik van Oracle-licenties. De gemeente heeft voor vijf jaar het gebruik van licenties afgekocht tegen een vastgesteld bedrag per jaar, gebaseerd op prognoses van het aantal gebruikers. UCC Solutions heeft deze nieuwe licentievorm ontwikkeld voor de gemeente en trad op als makelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst. Afgelopen dinsdag hebben de drie partijen het contract ondertekend.

Zoals bij vele organisaties verloopt de informatievoorziening ook bij de gemeente Apeldoorn veelal via Oracle-databases. Het gebruik daarvan, en daardoor ook het aantal gebruikers, gaat de komende jaren fors toenemen bij de gemeente. Apeldoorn wil namelijk als innovatieve gemeente gezien worden op het gebied van ICT. Bijvoorbeeld met Intranet, Document Imaging System (DIS) en Workflowmanagement wordt in 2000 een start gemaakt, binnen een informatiearchitectuur die steeds meer vraagt om Oracle-toepassingen. Om niet elke keer opnieuw geconfronteerd te worden met onderhandelingen over uitbreiding van licenties met daarbij telkens opnieuw te bepalen voorwaarden, vroeg de gemeente zich af of de licenties niet in één klap te regelen zouden zijn. UCC heeft deze vraag nader uitgewerkt en een contractvorm ontwikkeld die hierbij past. Voor vijf jaar heeft de gemeente nu een contract met Oracle, waarin een vast aantal licenties is opgenomen, tegen nu vastgestelde bedragen. Dit is gebeurd op basis van prognoses van het aantal benodigde licenties in de komende jaren. Pas na drie jaar wordt bekeken of de prognoses overeenkomen met de werkelijkheid. Zijn er meer licenties nodig geweest (minder is niet waarschijnlijk), dan worden die verkregen binnen de voorwaarden die nu zijn vastgesteld. UCC zal deze nieuwe contractvorm voor licenties als nieuwe dienst ook aan andere organisaties gaan aanbieden.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Apeldoorn en UCC ontwikkelen nieuwe contractvorm '
Lees ook