Gemeente Apeldoorn

Onderzoek milieuvergunning Fibroned

Tebodin uit Hengelo voert in opdracht van de gemeente Apeldoorn het onderzoek uit naar de milieubelasting van de door Fibroned BV te bouwen pluimveemestverbrandingsinstallatie op de Ecofactorij.

Op 21 juni j.l. kondigde wethouder J. van Beckhoven nader onderzoek aan. De maatschappelijke discussie rondom de vestiging van Fibroned heeft de gemeente Apeldoorn ertoe gebracht een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Het onderzoek zal zich richten op de milieuconsequenties van de door Fibroned gevraagde wijzigingen op het bestaande proces en gekeken wordt naar het onderscheid tussen de verleende milieuvergunningen voor de installaties in Apeldoorn en Moerdijk. De resultaten van het onderzoek zullen half augustus bekend zijn.

Einde persbericht

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Zoekwoorden:

Deel: ' Apeldoorn onderzoekt milieuvergunning Fibroned '
Lees ook