Gemeente Apeldoorn

Apeldoornse brandweer zoekt versterking

Speciale campagne gericht op vrouwen

Kom in actie als vrijwilliger in je eigen omgeving. Onder dit motto start de brandweer Apeldoorn van 21 mei tot 6 juni a.s. een wervingscampagne om meer vrouwen bij de vrijwillige brandweer te krijgen. De brandweer wil dat het korps een afspiegeling vormt van de samenleving. Omdat vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn bij de brandweer, is ervoor gekozen de campagne speciaal op vrouwen te richten.

Brandweerwerk is teamwerk en betekent werken voor de lokale samenleving. De brandweer Apeldoorn bestaat uit ongeveer 90 beroepsbrandweermensen en 230 vrijwilligers. Binnen een periode van nu en twee jaar kunnen ongeveer 25 vrouwen in functies bij de vrijwillige brandweer instromen. In de campagne komt nadrukkelijk naar voren dat de brandweer vrouwen wat te bieden heeft. Zo is het uitdagend en afwisselend werk. Naast het blussen van branden biedt de brandweer bijvoorbeeld ook assistentie bij wateroverlast, stormschade, verkeersongevallen en milieucalamiteiten. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen volgen brandweermensen regelmatig trainingen. In de brandweerkorpsen is veel aandacht voor professionalisering, preventie en hulpverlening; taken waaraan vrouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Tijdens de campagne kunnen vrouwen kennismaken met de brandweer. Of je nu huisvrouw bent, IT-consultant of onderwijzeres, iedereen die één à twee avonden in de week vrij wil maken, kan vrijwilliger worden bij de brandweer, zo luidt de boodschap van de campagne. Vaste onderdelen van het brandweerwerk zijn opleidingen volgen, oefeningen doen en natuurlijk uitrukken als de pieper gaat.

De campagne van de brandweer bestaat uit de volgende activiteiten. In de week van 27 tot 31 mei delen brandweermensen informatiemateriaal op Apeldoornse basisscholen uit aan moeders en vrouwen die kinderen ophalen of wegbrengen. Op zaterdag 1 juni is het wervingsteam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aanwezig in de Apeldoornse binnenstad en wordt in de omgeving van het oude Raadhuis op ludieke wijze aandacht gevraagd voor het werk van de brandweer. Op 6 juni organiseert de brandweer tenslotte voor geïnteresseerden een voorlichtingsavond in de brandweerkazerne. Daarnaast wordt de komende weken in de plaatselijke media diverse malen aandacht besteed aan de campagne.

Vrouwen die meer willen weten over het brandweerwerk kunnen bellen met de brandweer Apeldoorn, tel. (055) 580 27 99. Ook op internet is veel informatie te vinden over werken bij de brandweer: www.brandweervrouw.nl.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer

Deel: ' Apeldoornse brandweer zoekt versterking '
Lees ook