Gemeente Apeldoorn

Apeldoornse vrijwilligersorganisaties krijgen professionele begeleiding: Project InCompanyCoach van start

De gemeente Apeldoorn is gestart met de wervingscampagne voor het project InCompanyCoach. Vijf vrijwilligersorganisaties krijgen de mogelijkheid om zich voor de periode van een jaar professioneel te laten begeleiden, met als doel structurele oplossingen te bedenken voor bestaande knelpunten. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich voor het project, dat in januari 2003 van start gaat, tot 31 augustus a.s. aanmelden.

Het van oorsprong landelijke project InCompanyCoach gaat in 2003 in Apeldoorn van start en wordt begin 2004 geëvalueerd. De resultaten van het project worden door het Bureau Vrijwilligerswerk als leidraad voor de toekomst gebruikt, waardoor beter kan worden ingespeeld op de feitelijke ondersteuningsbehoefte van de vrijwilligersorganisaties.

Landelijk gezien is er steeds meer aandacht voor vrijwilligerswerk. Ook in Apeldoorn is een groot aantal vrijwilligersorganisaties actief. Helaas kunnen deze organisaties door diverse oorzaken niet altijd optimaal functioneren of, in het ergste geval, houden deze op te bestaan. De aan te stellen coach gaat organisaties intensief begeleiden en waar nodig saneren.

Geïnteresseerden kunnen een inschrijfformulier opvragen bij de heer Bert Vondeling van het Bureau Vrijwilligerswerk, van Kinsbergenstraat 12 in Apeldoorn. De heer Vondeling is te bereiken op telefoonnummer (055) 527 05 81, e-mail vrijwilligerwerk@wisselwerk-apeldoorn.nl. Meer informatie over het project is te vinden op www.apeldoorn.nl.

Deel: ' Apeldoornse vrijwilligersorganisaties krijgen professionele begeleid.. '
Lees ook