Apotheekhoudenden behouden positie; capaciteit huisartsopleiding wordt uitgebreid

LHV-nieuwsbericht van 25/01/99.

Op 20 januari jl. vond een bestuurlijk overleg plaats tussen de minister van VWS en de LHV. Twee van de onderwerpen waren de positie van de apotheekhoudende huisartsen en de capaciteit van de huisartsopleiding. Hieronder de belangrijkste conclusies.

Apotheekhoudende huisartsen De apotheekhoudende huisartsen behouden hun plaats in de Nederlandse gezondheidszorg. De minister erkent het belang van de groep als onderdeel van een goed netwerk van medisch-farmaceutische zorgverlening. Nadrukkelijk wil de minister de apotheekhoudende huisarts beschermen en het huidige aantal handhaven, ook als aanpassing van wet- en regelgeving nodig is. De LHV is verheugd over de uitspraken. De vereniging wil de gehele groep betrekken bij experimenten om zorg en handel bij het afleveren van geneesmiddelen te scheiden. Voorts is toegezegd dat de apotheekhoudende leden wordt verzocht medewerking te verlenen aan het onderzoek naar bonussen en kortingen.

Capaciteit huisartsopleiding De minister onderkent problemen rond het aantal beschikbare huisartsen. De capaciteit van de huisartsopleiding wordt met 36 plaatsen uitgebreid, 12 in september 1999, 12 in maart en 12 in september 2000. Daarnaast zullen activiteiten worden ondernomen om te voorkomen dat huisartsen na de opleiding voortijdig uit het vak stappen. De LHV spreekt over het begin van een oplossing. Een gezamenlijke werkgroep gaat zich komende weken bezighouden met een nadere uitwerking van de meerjarenafspraken en zal ook bekijken wat de capaciteit van de opleiding in de komende jaren moet zijn.

De uitkomsten van het overleg worden besproken tijdens de Ledenvergadering van 4 februari aanstaande.

© copyright LHV 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Apotheekhoudende huisartsen behouden positie '




Lees ook