DE APOTHEKER COMPAGNIE

Apotheker Compagnie wil vuist tegen overheidsmaatregelen

BLARICUM, 3 december 1999 - De Nederlandse apothekers moeten de rijen sluiten om te overleven. Dat is de rotsvaste overtuiging van bedrijfsadviseur Guido Maas uit Blaricum, die hiertoe 'De Apotheker Compagnie' heeft opgericht.
De Compagnie moet als vangnet dienen voor de zelfstandige apotheken die in de kou komen te staan door de steeds knellender overheidsmaatregelen en de bedreiging van de Zorgverzekeraars, die een dominante rol willen gaan spelen bij de verstrekking van geneesmiddelen. Maas is ervan overtuigd dat de apothekers de strijd alleen maar kunnen winnen indien als groep een krachtige vuist wordt gemaakt.

De oprichter van 'De Apotheker Compagnie' heeft in de afgelopen maanden met een groot aantal zelfstandige apothekers oriënterende besprekingen gevoerd. Daarbij ondervond hij veel instemming en enthousiasme voor zijn initiatief.

Bij zijn plannen weet Maas zich inmiddels concreet gesteund door de Amsterdamse apotheker drs. Edzard Ansingh, die binnen zijn Silhac Groep negen apotheken bezit: in Amsterdam, Capelle aan de IJssel, Groesbeek, Venlo, Zundert (2) en Deventer (3). Ansingh heeft het besluit genomen om tot het jonge concern toe te treden omdat hij het volledig met Maas eens is dat je je als groep krachtiger kunt profileren. Hij ziet dat als pure noodzaak in een tijd waarin de farmaceutische wereld in een stroomversnelling is geraakt en het economische bestaansrecht van de apotheek wezenlijk wordt aangetast.
Maas verwacht in eerste instantie 10% van de 1580 openbare apotheken in Nederland voor 'De Apotheker Compagnie' warm te krijgen.

Ook Ansingh - die geen toekomst ziet in solitair opererende apothekers
- verwacht door het samengaan van een groot aantal apothekers een reeks voordelen. 'Een grootschalige inkoop kan een prijsverlagende werking tot gevolg hebben en dus een direct voordeel voor de consument opleveren', aldus Ansingh, die ervan overtuigd zegt te zijn dat een concern van apotheken ook voor de volksgezondheid een veel betere optie is.

Deel: ' Apotheker Compagnie wil vuist tegen overheidsmaatregelen '
Lees ook