Bericht ministerie van LNV, 7 mei 1999:

Brief van minister Apotheker aan de Tweede Kamer over herstructurering varkenshouderij

Minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) Met brief informeert de minister de Kamer over de gevolgen van het op 4 mei jl. door de fungerend president van de Haagse rechtbank gewezen vonnis in het derde kort geding van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) tegen de Staat met betrekking tot de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv). Bij het vonnis van 23 februari jl. van dezelfde rechter in het tweede kort geding van de NVV tegen de Staat zijn de hoofdstukken II tot en met IV van de Whv buiten toepassing verklaard voor varkenshouders die lid zijn van de NVV. Deze voorziening geldt totdat in de lopende bodemprocedure van de NVV tegen de Staat is beslist dat de Whv niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, dan wel in een adequate schaderegeling is voorzien. De president heeft - uiteraard - het gebod tot buiten toepassing lating van de Whv beperkt tot de eisers, derhalve de leden van de NVV, daarbij overwegende dat een deel van de branche juist niet een opschorting van de Whv wenst. Tegen de uitspraak heeft de Staat spoedappel aangetekend bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

De volledige brief is te vinden op de website van het ministerie: https://www.minlnv.nl/infomart/parlemnt/1999/par99082.htm

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Apotheker informeert Kamer over varkenshouderij '
Lees ook