TuinbouwNet


Appelvoorraad blijft groot

De appelvoorraad in de Europese Unie kwam op 1 februari jongstleden uit op bijna 2,7 miljoen ton. Hiermee lag er zo'n 400.000 ton (+ 18 procent) meer in de koelcellen vergeleken met het afgelopen seizoen. De opslag met peren in de EU was begin deze maand ongeveer evengroot als in 1999. Dit meldt het Productschap Tuinbouw (PT).

De grote EU-appelvoorraad drukt sterk op de prijzen. In ons land brengen de appelen dit hele seizoen al erg lage prijzen op. Ook in de andere landen van de Unie is de situatie niet veel beter. Het ziet ernaar uit dat het moeilijk zal zijn om alle appelen nog af te zetten voor het nieuwe seizoen begint.

Door het lage prijsniveau zal de EU-import uit de landen van het zuidelijk halfrond dit jaar vermoedelijk kleiner uitvallen vergeleken met 1999. De afzetmogelijkheden in de VS en Zuid-oost-Azië zijn veel beter voor de appelen uit de ZHR-landen.

In vrijwel alle EU-landen was de appelvoorraad begin deze maand groter dan in de afgelopen jaren. Vooral in Zuid-Europa en Duitsland liggen op dit moment veel appelen in de cellen.

Appelvoorraad in een aantal EU-landen* per 1 februari

Pt x 1.000 ton

1997/98 1998/99 1999/00
Italië 888 917 995
Frankrijk 688 496 611
Duitsland 172 232 234
Nederland 220 236 241
België 105 113 126
Spanje 194 119 193
Portugal 82 27 125
Oostenrijk 85 67 82
Engeland 23 48 67
Totaal 2.457 2.255 2.674


* van de overige EU-landen zijn op dit moment

nog geen voorraadcijfers bekend

Helft is Golden

Bijna de helft van de totale EU-appelvoorraad bestaat nu uit het ras Golden Delicous. De afzet van dit ras loopt dit seizoen stroef. Ook lag er begin februari nog veel Jonagold/-gored in de Europese koelhuizen. Dit gold eveneens voor Red Delicious. Van de belangrijke appelrassen is eigenlijk alleen de voorraad met Granny Smith op dit moment kleiner dan een jaar geleden. Door de sterk groeiende producties van de 'nieuwe' rassen Fuji, Gala en Braeburn liggen er nog veel van deze appelen in opslag.

Appelvoorraad per ras in de EU per 1 februari

pt x 1.000 ton

1997/98 1998/99 1999/00
Golden Delicious 1.268 981 1.259
Jonagold/-gored 293 352 374
Elstar 94 110 123
Red Delicious 204 149 230
Granny Smith 115 130 100
Cox's O.P. 29 36 36
Boskoop 33 43 37
overige appelen 421 454 515
Totaal appelen 2.457 2.255 2.674

Peren doen het goed

De handel in peren loopt dit seizoen vlot. Door de relatief kleine productie in de Unie is de vraag goed. De telersprijzen liggen ruim boven de gulden de kilo. De stoofperen brengen zelfs topprijzen op. Het ziet ernaar uit dat de import van peren uit de ZHR-landen de komende maanden niet groot zal uitvallen. In Portugal en Spanje waren de perenvoorraden begin februari nog vrij ruim. Hierbij gaat het voor een groot deel om specifieke Zuid-Europese rassen, die voornamelijk op de binnenlandse markten worden afgezet.

Perenvoorraad in enkele EU-landen* per 1 februari

pt x 1.000 ton

1997/98 1998/99 1999/00
Italië 88 154 132
Nederland 40 38 35
Spanje 87 105 111
Portugal 26 1 21
Frankrijk 11 11 10**
Engeland 6 7 5
België 42 41 46
Totaal 300 357 360


* van de overige EU-landen zijn op dit moment

nog geen voorraadcijfers bekend.


** raming PT

Conference wat de klok slaat

Door de groei van de aanplant van Conference in de EU neemt het belang van dit perenras steeds verder toe. Op 1 februari jongstleden lag er 211.000 ton van dit bewaarras in de cellen in de Unie, oftewel bijna zestig procent van het totaal. De opslag van de andere rassen valt daarbij bijna in het niet. De voorraad met Doyenné du Comice in de EU kwam begin deze maand uit op 25.000 ton, waarvan 3.000 ton in Nederland.

Perenvoorraad per ras in de EU per 1 februari

pt x 1.000 ton

1997/98 1998/99 1999/00
Conference 170 197 211
Doyenne du C. 16 36 25
Abate Fetel 13 24 23
Blanquilla 45 43 39
Kaiser Alexander 3 21 11
overige peren 53 36 51
Totaal peren 300 357 360

Deel: ' Appelvoorraad Europese Unie blijft groot '
Lees ook