Apple Benelux


Think different.

Apple boekt winst van $152 miljoen in eerste kwartaal

Groei aantal verkochte eenheden ligt met 49 procent ver boven gemiddelde

Bunnik, 13 januari 1998 – Apple Computer, Inc. heeft bekendgemaakt dat de winst over het eerste kwartaal van het boekjaar 1999, dat werd afgesloten op 26 december 1998, $152 miljoen bedraagt, ofwel $0,95 per aandeel. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar bedroeg de winst $47 miljoen, ofwel $0,33 per aandeel. De inkomsten in het eerste kwartaal bedroegen $1,7 miljard en zijn daarmee 8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De brutomarge bedroeg dit kwartaal 28,2 procent ten opzichte van 22,4 procent in het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het eerste kwartaal 47 procent van de totale inkomsten.

De resultaten van het afgelopen kwartaal omvatten onder andere een winst na belastingen van $29 miljoen voortvloeiend uit de verkoop van 2,9 miljoen aandelen in ARM Holdings plc. Zonder deze eenmalige post zou de nettowinst $123 miljoen hebben bedragen, ofwel $0,78 per aandeel.

De verkoop van 519.000 iMac™ computers in het eerste kwartaal heeft gezorgd voor een groei van het totale aantal verkochte eenheden met 49 procent op jaarbasis. De eindvoorraad liep terug tot $25 miljoen, dat wil zeggen een voorraadniveau van twee dagen.

"De groei van het aantal verkochte eenheden lag drie tot vier keer hoger dan het gemiddelde in de computerindustrie", aldus Steve Jobs, Apple's interim-CEO. "Daarnaast sloot Apple het kwartaal af met maar twee dagen voorraad, een verbetering van de zeven dagen voorraad van het gerenommeerde Dell."

"De combinatie van winstgroei en optimaal activabeheer heeft gezorgd voor een positieve netto-kasstroom uit bedrijfsuitoefening van $223 miljoen", aldus Fred Anderson, Apple's CFO. "Apple's vlottende activa bedragen bijna $2,6 miljard."

Met uitzondering van de historische cijfers die in dit persbericht worden genoemd, dienen de verwachtingen die in dit persbericht worden uitgesproken te worden beschouwd als prognoses die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Potentiële risico’s en onzekerheden zijn onder meer (zonder beperking): de voortdurende concurrentiedruk in de computermarkt; het effect dat concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe producten en succesvolle technologische innovaties op de markt te brengen en de mate waarin Apple erin slaagt haar besturingssysteem nog verder te verbeteren. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten is te vinden in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar 1998 en het Form 10-Q voor het eerste kwartaal eindigend op 26 december 1998, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC.

Deel: ' Apple boekt winst van $152 miljoen in eerste kwartaal '
Lees ook