Beste lezer,

Welkom bij de millenniumeditie van de Apple Update! Deze Update bevat slechts één hoofdpunt: de millenniumbestendigheid van de Apple Macintosh Computer. Het jaar 2000 wordt door velen beschouwd als een ramp van ongekende omvang. De millenniumbom is evenwel een PC-probleem. Macintosh gebruikers hoeven niets te vrezen. En dat is meteen het goede nieuws! U verneemt er alles over in de Apple Update 9, meteen de laatste editie van 1999!

Intussen wensen we u prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig, gezond en bruisend jaar 2000! Graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,

Steven Van den Eynde
PR Dienst Apple Computer Benelux

Millenniumbestendig!

Computersystemen die niet geschikt zijn voor de verwerking van datums vanaf het jaar 2000 zouden na 31 december 1999 voor veel problemen kunnen zorgen.

Het goede nieuws is dat alle Macintosh computers al vanaf hun introductie in 1984 compatibel met het jaar 2000 en dus millenniumbestendig zijn. Het Mac OS en de meeste programma's voor de Mac verwerken zelfs alle datums tot het jaar 29940 correct.

Maar wat houdt het millenniumprobleem eigenlijk in? De meeste computersystemen hanteren een tweecijferige datumnotatie (dd/mm/jj). Volgens deskundigen zouden dergelijke computers het jaar 2000 (00) kunnen interpreteren als het jaar 1900. Dit houdt in dat cruciale zakelijke informatiesystemen ‹ en de organisaties die daarvan afhankelijk zijn ‹ rond de eeuwwisseling ernstig gevaar lopen. Bijna de gehele economie wordt hierdoor bedreigd. Dit rampenscenario, waarbij alle informatie verloren gaat, wordt het millenniumprobleem genoemd.

Het millenniumprobleem wordt door verschillende factoren veroorzaakt:

1)Apparatuur: een klokcircuit dat geen datums na het jaar 1999 kan opslaan

2)Besturingssysteem: heeft wellicht problemen met het herkennen en op de juiste wijze verwerken van datums na het jaar 1999

3)Applicaties en hulpprogramma's: hebben wellicht beperkte mogelijkheden voor de verwerking van datuminformatie

Bovendien is het mogelijk dat sommige computers het jaar 2000 niet interpreteren als schrikkeljaar. Als een jaartal deelbaar is door vier, is het een schrikkeljaar, tenzij het tevens deelbaar is door honderd. Als het jaartal echter ook deelbaar is door vierhonderd, is het weer wel een schrikkeljaar. Hieruit volgt dat 1900 geen schrikkeljaar was, maar 2000 wel.

Apple Computer, Inc., millenniumbestendigheidsverklaring
--------------------------------------------------------

Een millenniumbestendig ("Year 2000 Compliant") Apple product zal tijdens en na de overgang naar het jaar 2000 alle datumgegevens correct verwerken wanneer gebruik wordt gemaakt van de datumgegevens op de wijze zoals die in de handleiding beschreven staat, op voorwaarde dat alle andere producten (zoals programmatuur, firmware en apparatuur) die eveneens worden gebruikt, op correcte wijze datumgegevens uitwisselen met het Apple product.

Een milleniumbestendig product van Apple zal het jaar 2000 correct interpreteren als schrikkeljaar.

De millenniumbestendigheidsverklaring van Apple heeft betrekking op alle Apple apparatuur en programmatuur zoals die oorspronkelijk door Apple is geleverd en die wordt aangemerkt als millenniumbestendig. De millenniumbestendigheidsverklaring is niet van toepassing op producten die zijn aangepast of gewijzigd, noch op later toegevoegde functionaliteit of producten van andere fabrikanten, waaronder macro's en aangepaste programmeer- en opmaakfunctionaliteit.

De millenniumbestendigheidsverklaring van Apple is evenmin van toepassing op softwareprogramma's van andere fabrikanten dan Apple, ongeacht of deze programma's reeds vooraf zijn geïnstalleerd op een Apple computer of zijn geïnstalleerd via of met behulp van een programma dat door Apple is geleverd.

Apple test geen programmatuur van derden op millenniumbestendigheid. Apple adviseert haar klanten om voor informatie over de millenniumbestendigheid van softwareprogramma's van andere fabrikanten direct contact op te nemen met de betreffende fabrikant.

Alleen de Apple producten die op dit moment worden ondersteund, zijn getest op millenniumbestendigheid. Apple stelt alles in het werk om de informatie over het jaar 2000 zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Apple zal regelmatig bijgewerkte informatie over het komende millennium verstrekken op de speciale webpagina: http://www.apple.com/about/year2000/.

Apple adviseert haar klanten om deze webpagina te raadplegen voor de laatste productinformatie. Tevens wordt klanten aangeraden hun computer en programmatuur aan een uitgebreide test te onderwerpen om er zeker van te zijn dat het jaar 2000 voor hen geen problemen zal opleveren.


-----------------------
Test uw eigen Macintosh

-----------------------

Let op, als u voor de onderstaande tests de klokinstelling wijzigt, kan dit ertoe leiden dat planningprogramma's en agenda's niet correct functioneren, server-logbestanden worden gewist, de verzending van mail wordt vertraagd en andere onplezierige bijwerkingen optreden. Pas de instellingen van de klok dus alleen aan als u zeker weet dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor uw programma's en gegevens.

Hieronder wordt beschreven hoe u kunt controleren of het Mac OS millenniumbestendig is:

1)Uitzet-test:

- Open het regelpaneel 'Datum en tijd'.
- Klik op 'DatumweergaveŠ' linksboven in het paneel. - Selecteer het aankruisvak 'Toon eeuw'.
- Klik op de knop 'OK'.
- Stel 'Huidige datum' in op 31-12-1999 en 'Huidige tijd' op 23:59:00. - Kies 'Zet uit' in het Speciaal-menu en laat de computer ten minste één minuut uitgeschakeld. - Start de computer opnieuw op.
- Controleer de huidige datum en tijd in het regelpaneel 'Datum en tijd'. Deze zullen respectievelijk 01/01/2000 en (circa) 00:01:00 aangeven.

2)Live-test:

- Open het regelpaneel 'Datum en tijd'.
- Klik op 'DatumweergaveŠ' linksboven in het paneel. - Selecteer het aankruisvak 'Toon eeuw'.
- Klik op de knop 'OK'.
- Stel 'Huidige datum' in op 31-12-1999 en 'Huidige tijd' op 23:59:00. - Wacht ten minste één minuut en kijk hoe de datum verspringt. - De huidige datum en tijd springen op respectievelijk 01-01-2000 en 00:00:00.

3)Schrikkeljaarcontrole:

- Open het regelpaneel 'Datum en tijd'.
- Klik op 'DatumweergaveŠ' linksboven in het paneel. - Selecteer het aankruisvak 'Toon eeuw'.
- Klik op de knop 'OK'.
- Stel de huidige datum in op 28/02/2000 en de huidige tijd op 23:59:00. - Wacht ten minste één minuut en kijk hoe de datum verspringt. - De huidige datum en tijd springen op respectievelijk 29/02/2000 en 00:00:00. Dit is correct omdat het jaar 2000 een schrikkeljaar is.


------------------------------------------------- Een stap verder dan het Mac OS: programmacontrole

-------------------------------------------------

Een uitgebreide test omvat alle programma's die u gebruikt en waarin datumgegevens voorkomen of worden bewerkt. Controleer of deze in het jaar 2000 naar behoren zullen functioneren. Vergeet niet om ook alle programmatuur van andere fabrikanten te testen.

Opmerking: De huidige versie van het regelpaneel 'Datum en tijd' geeft de datum weer tot en met 31-12-2019. Deze beperking is destijds opgenomen om de compatibiliteit met het regelpaneel 'Algemeen' van Systeem 6 te bewaren. Ruim voor het jaar 2019 zal het regelpaneel 'Datum en tijd' worden herzien, zodat ook latere datums worden weergegeven.


----------
Apparatuur

----------

De hardware die is verwerkt in Apple Macintosh, Power Macintosh en PowerBook-computers is millenniumbestendig. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van modellen uit deze productlijnen:


- Macintosh:

Mac, Mac Plus, Mac II, Mac IIci, Mac IIvx, Quadra 700, Quadra 800, Quadra 950 en de Performa-serie.


- Power Macintosh:

5500, 5700, 6100, 6500, 7100, 8100, 8500, 8600, 9500, 9600, Twentieth Anniversary Macintosh, de Power Macintosh G3, Power Mac G4, iMac en iBook.


- PowerBook:

1400, 2400, 3400, Duo 230, Duo 250, Duo 280, Duo 2300 en de PowerBook G3.


- Servers:

Alle geteste serverapparatuur is afgeleid van Macintosh en Power Macintosh computers en is derhalve millenniumbestendig. AIX op netwerkservers wordt niet getest. Ook bepaalde Macintosh 68000 processors zijn niet getest.


--------------
Randapparatuur

--------------


- Printers:

Apple printers hebben geen eigen datum- en tijdmechanisme. Het millenniumprobleem is dus niet van invloed.


- Beeldschermen:

Alle Apple beeldschermen zijn millenniumbestendig.


- Docks:

Alle Duo Docks zijn millenniumbestendig.


- Kaarten:

Alle netwerk-, upgrade- en videokaarten die door Apple zijn getest, zijn millenniumbestendig. Een volledig productoverzicht vindt u op de website van Apple. PC-compatibiliteitskaarten worden niet getest.


- QuickTake-camera:

De QuickTake-camera en de bijbehorende Macintosh programmatuur is millenniumbestendig. Windows-programmatuur voor de QuickTake-camera wordt niet getest.


---------------------------------------
Apparatuur die niet meer wordt geleverd

---------------------------------------


- Newton en eMate:

De Newton- en eMate-producten zullen ook in het jaar 2000 naar behoren functioneren. Hetzelfde geldt voor de Newton Connection Utilities.


- De NeXT-, Apple II-, Apple III- en Lisa-computers zijn niet getest.


-----------------------------
Besturingssysteem: Het Mac OS

-----------------------------

De Macintosh en het Mac OS kunnen al vanaf het moment dat de Macintosh werd geïntroduceerd uit de voeten met datums na 1999. Alle Mac OS-programma's die voor de klokfunctie gebruikmaken van de Mac OS Toolbox zijn millenniumbestendig.

De oorspronkelijke hulpprogramma's voor datum en tijd (die in 1984 werden meegeleverd met de eerste Macintosh 128K) geven de datum correct weer tot 6:28:15 op 6 februari 2040.

De huidige hulpprogramma's voor datum en tijd, die worden beschreven in Inside Macintosh: Operating System Utilities kunnen alle datums weergeven tussen 30081 v. C. en 29940 n. C. (Inside Macintosh is in 1985 voor het eerst gepubliceerd; Apple ontwikkelaars konden echter al voor de introductie van de Macintosh in 1984 beschikken over de Macintosh Toolbox-documentatie. In de Inside Macintosh-editie uit 1985 wordt gemeld dat de eerste versies van de Macintosh Toolbox een beperkt, maar wel millenniumbestendig, datumbereik hadden dat liep van 1904 tot 2040.)

Apple heeft de laatste, ondersteunde versies van de Macintosh systeemprogrammatuur getest: Systeem 7.5.5, Systeem 7.6.1, Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.5.1, Mac OS 8.6 en Mac OS 9. Apple raadt aan om eerdere versies van de Macintosh systeemprogrammatuur (bijv. 7.5.3, 7.6 of 8.0) te upgraden naar een van de geteste versies, zodat de millennium-bestendigheid van hun systeem is gewaarborgd.

Update-programma's kunnen gratis worden gedownload vanaf de Apple Software Updates-website (http://asu.info.apple.com/).

Klanten met een nog eerdere versie van de Macintosh systeemprogrammatuur (bijv. 6.0, 7.0 of 7.1) kunnen Systeem 7.5.3, en de benodigde programmatuur om deze systeemprogrammatuur te upgraden naar versie 7.5.5, gratis downloaden vanaf de Apple Software Updates-website (http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n10558).


------------------------------------------------------------------ Millenniumbestendige versies van de Macintosh systeemprogrammatuur
------------------------------------------------------------------

Alle Apple besturingssystemen van systeem 7.5.5. Dus ook systeem 7.6.1, Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.5.1, Mac OS 8.6 en Mac OS 9.

Alle Macintosh computers vanaf de Macintosh Plus, dus ook de computers met een 32-bit clean" 680X0-processor, een 68040-processor en een PowerPC-processor.

De millenniumbestendigheid geldt ook voor bepaalde extensies, hulpprogramma's en andere programmatuurcomponenten die deel uitmaken van de geteste versie van het Mac OS. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van deze componenten: Apple Language Kits, AppleScript, Calculator, Kiezer, ColorSync, regelpaneel 'Datum en tijd'*, Bureau-accessoires, Schijf-EHBO, Disk Copy, Zoek bestand, Lettertypen, Graphing Calculator, LaserWriter beheer, Starter, Mac OS Runtime for Java, regelpaneel 'Beeldschermen en geluid', Notitieblok, DOS Bestandsuitwisseling, PlainTalk spraakherkenning, QuickDraw GX, Plakboek, Scriptmaker, LeerText en WorldScript.


* De huidige versie van het regelpaneel 'Datum en tijd' is millenniumbestendig, maar beperkt de handmatige datuminvoer tot de periode tussen 1 januari 1920 en 31 december 2019. Ruim voor het jaar 2019 zal het regelpaneel 'Datum en tijd' worden aangepast zodat ook datums na die tijd kunnen worden verwerkt; daarbij zal gebruik worden gemaakt van OS-hulpprogramma's die tot het jaar 29940 lopen.


---------------
Mac OS X Server

------------------

De huidige versie van Mac OS X Server geeft de datum weer tot en met het jaar 2038. Ontwikkelaars worden voor meer informatie doorverwezen naar de Mac OS X Server Developer Release Notes: Gevolgen van het jaar 2000 voor Mac OS X Server en documentatie voor ontwikkelaars van Mac OS X Server. Zie ook de volgende pagina op de website: http://developer.apple.com/techpubs/macosx/System/Documentation/Developer/YellowBox/ReleaseNotes/Year2000.html).


--------------------
OpenStep en NeXTSTEP

-----------------------
Raadpleeg de Apple Enterprise website voor informatie over OpenStep en NeXTSTEP (http://www.apple.com/enterprise/).


-------------
Programmatuur

---------------

Bepaalde versies van consumentenprogramma's van Apple zijn millenniumbestendig, waaronder QuickTime, AppleWorks, ClarisWorks, ClarisDraw, ClarisImpact en ClarisOrganizer. Dergelijke programma's zullen datums tot ver in de 21e eeuw moeiteloos herkennen. Bovendien zal het jaar 2000 door deze programma's correct worden geïnterpreteerd als schrikkeljaar.

In de betreffende producten kan bij de invoer van gegevens of bij berekeningen worden gekozen voor een expliciete jaarnotatie van vier vijfers (dd/mm/jjjj) of voor een impliciete notatie van twee cijfers (dd/mm/jj). Beschreven wordt hoe elk product omgaat met datums en welke gevolgen het nieuwe millennium zal hebben.

Als het besturingssysteem is ingesteld op een expliciete, viercijferige jaarnotatie (dd/mm/jjjj) en alle ingevoerde data bevatten een viercijferig jaartal, kunnen de data niet verkeerd worden geïnterpreteerd en zullen alle bewerkingen waarbij data betrokken zijn, naar behoren worden uitgevoerd. De interpretatie van tweecijferige jaartallen is echter niet alleen afhankelijk van de datum die wordt ingevoerd, maar ook van het jaar waarop de invoering van de datum plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. De regels die voor nieuwe datums gelden, zijn ook van toepassing wanneer een datumveld wordt gewijzigd. Een datum die eenmaal is ingevoerd of gewijzigd, zal daarna niet meer anders worden geïnterpreteerd. Neem daarom zorgvuldig het gedeelte door waarin wordt beschreven hoe elk product omgaat met tweecijferige jaartallen.

Apple raadt aan om informatiesystemen aan een grondig onderzoek te onderwerpen, zodat eventuele problemen met de overgang naar de volgende eeuw tijdig kunnen worden opgelost. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat niet elk mainframe-programma in het jaar 2000 naar behoren functioneert. Als uit een dergelijk programma informatie wordt opgehaald via een consumentenprogramma, kan een millenniumprobleem ontstaan. Voorts zal op sommige pc's de systeemdatum op 1 januari 2000 worden teruggezet naar 1980. Dit specifieke probleem wordt veroorzaakt door fouten in de computerapparatuur en in de BIOS-programmatuur van andere leveranciers.

Voorts kunnen programmeurs en klanten die zelf met behulp van een consumentenprogramma van Apple iets hebben ontworpen om datums te kunnen verzamelen, bewaren en bewerken, problemen ondervinden wanneer zij niet voldoende rekening houden met het jaar 2000. Bovendien moet de nauwkeurigheid van de ingevoerde twee- en viercijferige datums worden gewaarborgd. Het is van groot belang dat klanten zich van dit alles bewust zijn en de juiste maatregelen treffen om eventuele problemen tijdig op te lossen.


----------------
Productoverzicht

----------------


- AppleWorks en ClarisWorks:

AppleWorks 5 en ClarisWorks 5 zijn millenniumbestendig. Alle documenten die voor het jaar 2000 worden gemaakt, zullen dezelfde datum behouden. Bovendien wordt het jaar 2000 herkend als schrikkeljaar. De relevante onderdelen van AppleWorks (spreadsheetcellen, databasevelden en berekeningen) kunnen datums bewaren tot en met het jaar 9999.


- Organizer 2.0:

In het programma Organizer worden tweecijferige jaartallen omgezet in een viercijferig jaartal. Als bijvoorbeeld ³4/5/98² wordt ingevoerd, interpreteert de computer deze datum logischerwijs als 4/5/1998.


- ClarisImpact 2.0:

ClarisImpact 2.0 kan overweg met datums tot en met het jaar 2040.


- ClarisDraw 1.0:

ClarisDraw is niet ontvankelijk voor het millenniumprobleem omdat het geen datumfunctie bevat.


- Claris Em@iler 2.0:

De uiterste datum die door Em@iler kan worden verwerkt, is 2032. Em@iler interpreteert 00-03 echter als een datum uit de twintigste eeuw (1900-1903). Apple adviseert om over te stappen naar de upgrade Claris Emailer 2.0v3 of uit te wijken naar een ander emailprogramma.


- Filemaker producten

Y2K info over Filemaker producten vindt u op de website van Filemaker: http://www.filemaker.com/support/y2k.html


----------
Multimedia

------------

Diverse multimediaprogramma's van Apple zijn millenniumbestendig, waaronder Apple Videospeler, Apple Web Page Construction Kit, AppleCD Audiospeler, HyperCard*, MoviePlayer, QuickTake, QuickTime en QuickTime VR.


* Voor scripts die in HyperCard worden gemaakt kunnen het beste viercijferige jaartallen worden gebruikt. Op die manier is gewaarborgd dat deze scripts zowel in het jaar 2000 als daarna naar behoren functioneren.


-------
Netwerk

---------

Diverse netwerkproducten van Apple zijn millenniumbestendig. Het betreft Apple Bestandsuitwisseling, Apple Network Administrator Toolkit, Apple Remote Access Client, Apple Remote Access Multiport Server, Apple Remote Access Personal Server, AppleShare, AppleShare IP, At Ease, Mac X.25, Open Transport PPP en Persoonlijke webserver.


------------
Ontwikkeling

--------------

Bepaalde versies van Apple ontwikkeltools zijn millenniumbestendig, zoals Macintosh Application Environment 2.0. Meer info hierover vindt u op de volgende website: http://www.apple.com/about/year2000/


------------------------------------------------------ © 1999 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.
------------------------------------------------------


-----
Apple

------
Apple Computer, Inc. gaf in de jaren '70 het startschot voor de personal-computerrevolutie met de Apple II en vond in de jaren '80 de personal computer opnieuw uit met de Macintosh. Apple staat nu opnieuw achter zijn oorspronkelijke missie ­ de beste producten en ondersteuning leveren op het gebied van personal computers aan studenten, docenten, ontwerpers, wetenschappers, technologen, ondernemers en consumenten in meer dan 140 landen.


------------------
Websites van Apple

------------------
Voor informatie over Apple Computer: http://www.apple.com Voor informatie over Apple Computer Benelux: http://www.apple.com/nl Voor persberichten, achtergrondmateriaal en contactinformatie: http://www.apple.com/pr

Aanvullende informatie over Apple en het jaar 2000 vindt u op de volgende website: http://www.apple.com/about/year2000/

t h i n k d i f f e r e n t a p p l e c o m p u t e r


Steven Van den Eynde
Outsource, Marketing & Communications
P/A Apple Computer Benelux
Buro & Design Center
Heizel Esplanade 1, box 100
1020 Brussels
Tel +32 (0)2-474-42-57
Fax +32 (0)2-474-43-00
Email vandeneynde.s@euro.apple.com .....................................................................

Deel: ' Apple Update de millenniumbestendige Macintosh Computer '
Lees ook