Agenda Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

APS-cursus 'Leidinggeven aan professionals'

APS heeft voor huidige en toekomstige leidinggevenden in het onderwijs het cursusprogramma 'Leidinggeven aan professionals' ontwikkeld. Binnen dit programma staat centraal onderwijskundig leiderschap, bedrijfsmatig management en persoonlijk leiderschap. De cursus omvat tien onderdelen: Management en leiderschap (8 maart), Het ontwikkelen van een professionele cultuur (22 maart), Persoonlijke effectiviteit in leiderschap (19 april), Leiding geven aan professionals (10 mei), Coachen (31 mei), Het management van je eigen loopbaan (13 september), Assessment centers (4 oktober), PR en marketing (1 november), Intervisie (22 november) en Kwaliteitszorg (13 december). Deelname bedraagt per onderdeel f 300,- per persoon.
Meer informatie bij:
APS, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht, telefoon: 030-2856766, fax: 030-2856777, Internet: www.aps.nl

Deel: ' APS-cursus 'Leidinggeven aan professionals' '
Lees ook