Gemeente Terneuzen


Attent zijn op beplanting tuin

UITZICHT MAG VOOR WEGVERKEER NIET BELEMMERD WORDEN

Voortaan moeten tuineigenaren er in onze gemeente voor zorgen dat de beplanting in hun tuin het uitzicht voor het wegverkeer niet belemmert.

Voorheen was het al zo dat overhangende takken geen overlast mochten veroorzaken, nu is de Algemene plaatselijke verordening op dat onderdeel nog wat aangescherpt en is bepaald dat "Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daarvoor op andere wijze hinder of gevaar oplevert (Artikel 13 - Artikel 2.1.6.3 van de Algemene plaatselijke verordening).

Deel: ' APV Terneuzen Tuin mag uitzicht op verkeer niet belemmeren '
Lees ook