Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

NIEUW GERECHTSDEURWAARDERSNETWERK ARACHNICON INTRODUCEERT LANDELIJK NETWERK VOOR DEBITEURENMANAGEMENT MET RENDEMENTSGARANTIE OP INCASSO-ACTIVITEITEN

Dinsdag, 25 februari 2003. Vandaag wordt een nieuw Nederlands Incassonetwerk van Gerechtsdeurwaarders geïntroduceerd: Arachnicon. Arachnicon is het samenwerkingsverband van 11 gerenommeerde Gerechtsdeurwaarderorganisaties die met 17 kantoren door heel Nederland een landelijk dekkend netwerk vormen. Arachnicon biedt hiermee aan landelijk opererende organisaties een debiteuren- managementsysteem dat door heel Nederland kan worden ingezet. Met één centraal aanspreekpunt. Met één afgesproken methode. Met één rapportagesysteem. Met één gecentraliseerde aanpak. En met rendementsgarantie op de incasso-activiteiten. Waardoor zaken efficiënter en effectiever worden behandeld. Ook door de opdrachtgever zelf, die dankzij deze aanpak veel kostbare tijd bespaart.

Debiteurenmanagement

Het dienstenpakket van Arachnicon past niet binnen momenteel gehanteerde noemers in de incassowereld. Daarom ontwikkelde Arachnicon een nieuw concept: Debiteurenmanagement. Debiteurenmanagement omvat het scala van alle diensten die in de visie van Arachnicon bij het effectief managen van een debiteurenportefeuille komen kijken: van consultancy, interim-management en detachering t.b.v. debiteurenadministraties, via (geautomatiseerde) incassoprocedures tot en met ambtelijke activiteiten als gerechtelijke incasso en het executeren van vonnissen. Alle activiteiten blijven in één hand, waardoor maximale efficiency en effectiviteit wordt gegarandeerd. En tot rendementsgarantie kan worden gekomen.

Kennis van de lokale markt, nu op nationale schaal beschikbaar

De structuur van Arachnicon brengt met zich mee dat kennis van de lokale markt en korte lijnen richting de debiteuren nu op landelijke schaal beschikbaar zijn. Met meer dan 400 medewerkers, 65 (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en 30 juristen wordt daardoor zowel op lokale als op nationale schaal snel en slagvaardig geacteerd om de belangen van opdrachtgevers optimaal te behartigen en het mission statement van Arachnicon te realiseren: 'Het rendement uit ondernemen van onze opdrachtgevers aanzienlijk vergroten.'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Koos Michilsen.
Telefoon: +31(0)6-54 200 602
e-mail: j.michilsen@arachnicon.nl
Internet: http://www.arachnicon.nl

Deel: ' Arachnicon; Landelijk netwerk voor debiteurenmanagement '
Lees ook