Ingezonden persbericht

Arameeërs in angst na aanslag

"Arameeërs: zijn we nog veilig in nederland"

ENSCHEDE / RIJSSEN, 28-09-2001 - - De Aramese gemeenschap in Rijssen is voor de tweede keer in korte tijdsbestek het doelwit geweest van een "kwajongensstreek", zoals de politie het voorlopig noemt. De Syrisch-Orthodoxe kerk is in de nacht van vrijdag op zaterdag wederom het doelwit van een aanslag geweest, namelijk een poging tot brandstichting. Een week eerder werd de kerk beklad met leuzen als 'Afghaan' en 'Bin Laden', dit naar aanleiding van de recente aanslagen in de VS. De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) vermoedt dat door onwetendheid en door angst voor het 'onbekende' mensen tot zulke daden gebracht kunnen worden.

De wereld is op 11 september 2001 opgeschrikt door een tragische en onmenselijke aanslag tegen de mensheid. Terroristen hebben met aanslagen op de WTC en het Pentagon een zware klap uitgedeeld aan de VS. Dergelijke terroristische daden heeft het Aramese volk aan den lijve ondervonden; honderdduizenden Arameeërs zijn afgeslacht tijdens genociden waarvan de grootste in de jaren 1914/1915 gedurende het Ottomaanse Rijk. Zowel ABM als de Aramese bevolking spreekt haar diepe smart en afschuw over deze gewetensloze en rampzalige terroristische aanslagen die aan zoveel onschuldige mensen het leven hebben gekost. Namens de Aramese bevolking in Nederland heeft ABM in een brief aan de Amerikaanse President Bush alsook aan de Amerikaanse ambassade in Nederland haar innige deelneming betuigt aan het Amerikaanse volk en de nabestaanden van de slachtoffers. ABM steunt de internationale gemeenschap in haar strijd voor respect voor de mensenrechten, democratie, vrede en voorkoming van terrorisme. De Aramese gemeenschap, behorende tot de Syrisch-Orthodoxe kerk, heeft al vaker gemerkt dat er onduidelijkheden zijn omtrent de positie die het inneemt onder de allochtone bevolkingsgroepen in Nederland. Totnogtoe konden deze middels dialogen worden opgelost. Nog steeds helende van de wond die de gemeenschap heeft van de genocide in de jaren 1914-1915 onder het Ottomaanse Rijk, is de vreedzame Aramese bevolking totaal niet gediend van zulke aanslagen. Zij vragen zich ook af: "Ben ik nog in Nederland veilig?"

Woongebied van de Arameeërs

De Arameeërs vormen een eeuwenoude overwegen christelijke bevolkingsgroep in Aram Nahrain (Mesopotamië), het land tussen en langs de rivieren Eufraat en Tigris. Het Zuid-oosten van Turkije, Syrië, Noord Irak en Libanon vormen het vroegere Aram Nahrain. Deze steden vallen heden onder het bewind van Turkije, Syrië en Irak. De Arameeërs bewonen ruim 4.500 jaar Aram Nahrain en het gebied wordt daarom als territorium van de Arameeërs gezien. Het centrum van de Arameeërs was Syrië met de hoofdstad Aram Dmask (Damascus).

Massamoord van 1914-1915

Het jaar 1914-19915 is een onvergeten tijdperk voor het Aramese volk. Dit vanwege het begin van de vele vervolgingen, onderdrukkingen en de massaslachtingen. Nadat de Turken in 1915 een grote nederlaag tegen de Russen hadden geleden, zette dit zich om in een felle haat-campagne tegen de christelijke minderheden in Turkije. Eerst werden de Armeens- en Aramese leiders gedeporteerd en vermoord. Vervolgens begonnen de Turken in Tur Abdin (Zuid-oost Turkije) de massamoorden op de christelijke bevolking (Armeniërs en Arameeërs). Christelijke steden en dorpen werden aangevallen door de Turkse soldaten, Koerdenstammen en bendeleden van "chette's (vrijgelatene misdadigers). Door de verwoestingen zijn er ruim 40 dorpen als ruïnes achtergebleven. Er zijn toen onder dwang 105 dorpen geïslamiseerd en geplunderd. De massamoorden van 1915-1916 brachten de christenen die de massamoorden overleefd hadden ertoe in twee grote vluchtgolven in 1922 en 1924 Turkije te verlaten. Als gevolg van onderdrukking tot de dag van vandaag zijn de Arameeërs in Tur Abdin (Zuid-oost Turkije) uitgedund tot een gemeenschap van 1800 personen.

Deel: ' Arameeërs in angst na aanslag in Rijssen '
Lees ook