Provincie Groningen


Groningen, 2 februari 1999, Persbericht nr. 17

Gezamenlijk persbericht Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening en Provincie Groningen

Project "arbeid en scholing minderheden" overtreft ook in 1998 weer verwachting

Het project "Arbeid en scholing minderheden", dat in opdracht van het RBA en de Provincie Groningen is uitgevoerd, heeft na het succes in 1996 en 1997 ook in 1998 weer zeer goede resultaten opgeleverd. Door de inzet van de minderheden-organisaties, de samenwerking met de arbeidsbureaus en de vrijwel unieke aanpak, is het in 1998 wederom gelukt een groot aantal allochtone werkzoekenden aan een baan te helpen. In totaal zijn er 519 plaatsingen op de arbeidsmarkt gerealiseerd.

De taakstelling voor het project was 200 plaatsingen. De werkwijze en de procedures die zijn ontwikkeld in het project, worden ingebed in de organisatie van het RBA. Bijna alle projectmedewerkers zijn in dienst gekomen van het RBA en blijven bij de arbeidsbureaus werken.

Unieke aanpak

Hoewel de arbeidsmarktpositie van allochtonen geleidelijk aan verbetert, is de werkloosheid onder allochtonen nog steeds vele malen hoger dan de werkloosheid onder de autochtone beroepsbevolking. Zo ook in de provincie Groningen. Deze problematiek was voor de Provincie aanleiding om in 1996 het driejarige project 'Arbeid en scholing minderheden' op te zetten. 1998 was het laatste projectjaar.

Het project heeft zich onderscheiden van andere elders in het land uitgevoerde projecten door de werkwijze: detachering van allochtone projectmedewerkers op de arbeidsbureaus, die vanuit hun deskundigheid over etnische achtergronden en culturen, de deelnemers intensief en individueel begeleiden, coachen en bemiddelen. Daarnaast zijn werkgevers gestimuleerd tot het voeren van een intercultureel personeelsbeleid, onder andere d.m.v. advies en informatie over culturele achtergronden. De werkwijze is vrijwel uniek in Nederland. De intensieve begeleiding en bemiddeling door allochtone projectmedewerkers en daarnaast het informeren en adviseren van werkgevers op het gebied van intercultureel personeelsbeleid, heeft ervoor gezorgd dat het project succesvoller is verlopen dan andere vergelijkbare projecten in Nederland.

Uitvoering

De Provincie en het RBA hebben het project uitbesteed aan het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn. De directe uitvoering was in handen van projectmedewerkers afkomstig uit de verschillende minderhedenorganisaties.
Deze projectmedewerkers werden gedetacheerd op de arbeidsbureaus in Winschoten, Veendam, Marum, Hoogezand, Delfzijl, Winsum, Stadskanaal en Groningen.
De Provincie heeft in 1998 ruim ƒ 350.000,-- beschikbaar gesteld voor het project. Het RBA heeft ƒ 300.000,-- bijgedragen en ook uit het Europees Sociaal Fonds is een subsidie van ƒ 299.000,-- verkregen.

Vervolg

De werkwijze en de procedures die zijn ontwikkeld in het project, worden ingebed in de organisatie van het RBA. Bijna alle projectmedewerkers blijven op arbeidsbureaus werken en zijn in dienst gekomen van het RBA. Daarnaast wil de Provincie samen met onder andere het RBA de komende jaren extra aandacht blijven geven aan de relatief hoge werkloosheid onder allochtonen. Ook worden enkele conferenties georganiseerd rond het onderwerp allochtonen en arbeidsmarkt.Deel: ' 'Arbeid en scholing minderheden' Groningen succesvol '
Lees ook