Persberichten

Nummer: 99/14 Datum: 2 december 1999

RESULTATEN DERDE KWARTAAL 1999 ARBEIDSVOORZIENING: FORSE TOENAME PLAATSING WERKZOEKENDEN VIA REINTEGRATIE

De arbeidsbureaus bemiddelden tot en met september dit jaar circa 47.000 werkzoekenden naar werk via een reïntegratietraject. Het aantal plaatsingen uit reïntegratietrajecten ligt daarmee 44 procent hoger dan in 1998. Voor het eerst is er ook sprake van een evenredige deelname van minderheden aan reïntegratietrajecten. In 2000 krijgt Arbeidsvoorziening dertig miljoen gulden extra om de bemiddeling van minderheden naar werk te intensiveren. In totaal bemiddelden de arbeidsbureaus tot en met het derde kwartaal 1999 155.000 mensen.

Vacatures Het aantal bij de arbeidsbureaus ingediende vacatures blijft stijgen. Tot en met september werden meer dan 200.000 vacatures gemeld, ruim 3000 meer dan in 1998. Daarbij gaat het vaak om moeilijk vervulbare vacatures. Door de stijgende vacaturemarkt, de hogere eisen die werkgevers door technische ontwikkelingen aan vacatures stellen en het afnemen van het aantal direct plaatsbare werkzoekenden, wordt het vervullen van vacatures steeds lastiger. Zonder reïntegratietraject zijn steeds minder werkzoekenden te plaatsen.

Bestand werkzoekenden Het totale bestand van direct bemiddelbare werkzoekenden (fase 1) blijkt in de eerste drie kwartalen van 1999 met 23 procent te zijn geslonken. Er staan nu nog 269.000 direct bemiddelbare werkzoekenden geregistreerd. In september 1998 waren dat er 337.000. Het bestand van werkzoekenden die met een kort of wat langer traject bemiddelbaar gemaakt kunnen worden ( fase 2 en 3) nam met 20 procent eveneens fors af tot 173.000 werkzoekenden. In september 1998 waren dat er 224.000. Het aantal werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4 werkzoekenden), waaronder vooral minderheden, langdurig werklozen en ouderen, nam echter weinig af: 238.000 in september 1999 tegenover 240.000 in 1998.

Arbeidsvoorziening is dé publieke arbeidsbemiddelaar van Nederland. Bijna 9.000 medewerkers zetten zich in voor werkzoekenden en werkgevers op meer dan 200 arbeidsbureaus en 60 centra vakopleiding, verdeeld over 18 regio's (www.arbeidsbureau.nl)

Deel: ' Arbeidsbureaus melden toename reintegratie werkzoekenden '
Lees ook