MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Project vakantiewerk Arbeidsinspectie

Nr. 99/246
21 december 1999

Arbeidsinspectie constateert 756 overtredingen bij project vakantiewerk

Tijdens het project .vakantiewerk. van de Arbeidsinspectie in 1999 zijn 756 overtredingen geconstateerd bij 470 bedrijven. In totaal zijn
1.985 bedrijven bezocht. In 1.346 (68 procent) van de geïnspecteerde bedrijven bleken vakantiewerkers werkzaam te zijn. Het ging om 9.933 vakantiewerkers van 17 jaar en jonger.

Dit blijkt uit het verslag van het project Vakantiewerk 1999, dat minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
De Arbeidsinspectie controleert ieder jaar tijdens de zomervakantie of vakantiewerkers op een veilige en gezonde manier werken. Dit jaar zijn met name inspecties uitgevoerd in de sectoren landbouw, horeca en detailhandel.

Voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar gelden extra beschermende regels voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Zo mogen ze uitsluitend werken onder deskundig toezicht en mogen ze bijvoorbeeld geen nachtwerk verrichten.

De meeste tekortkomingen constateerde de Arbeidsinspectie in de sectoren industrie, groothandel en detailhandel. Voorbeelden van veel voorkomende tekortkomingen zijn: kinderen die werkten in een onveilige omgeving of in de buurt van machines (is tot en met 15 jaar verboden), kinderen die .s avonds (laat) werkten, kinderen die te lang op één dag werkten, het ontbreken van een deugdelijke registratie van de arbeidstijden en het ontbreken van goede voorlichting en onderricht aan kinderen over de werkzaamheden die ze moeten verrichten en de eventuele risico.s die daaraan zijn verbonden.

De Arbeidsinspectie heeft in 379 gevallen de werkgever een waarschuwing gegeven. In 29 gevallen was de overtreding zo ernstig dat een proces-verbaal is opgemaakt. In acht gevallen proces-verbaal opgemaakt tegen werkgevers die kinderen in dienst hadden van 12 jaar of jonger, wat volgens de wet verboden is. In deze gevallen kregen ook de ouders een proces-verbaal.

Tijdens het project zijn zes ongevallen met vakantiewerkers geregistreerd. Geen van de ongevallen had een dodelijke afloop, wel raakten enkele kinderen ernstig gewond.

Opvallend is dat het percentage vakantiewerkers van 13 en 14 jaar (12 procent) en van 15 jaar (26 procent) in 1999 is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het aandeel 16- en 17-jarigen is afgenomen.

Vorig jaar werden tijdens het project vakantiewerk 1604 bedrijven bezocht. Daarbij werden 448 tekortkomingen geconstateerd.

21 dec 99 16:47

Deel: ' Arbeidsinspectie 756 overtredingen project vakantiewerk '
Lees ook