Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsinspectie bezoekt slachterijen en vleesverwerkende industrie

De Arbeidsinspectie start in maart een landelijk onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in slachterijen en de vleesverwerkende industrie. De inspectie zal vooral kijken naar het arbeidsomstandighedenbeleid van de bedrijven, de veiligheid van machines, de persoonlijke veiligheid van werknemers en het geluidsniveau in de bedrijven.

Tijdens het project bezoekt de Arbeidsinspectie meer dan 300 industriële slachterijen en bedrijven in de roodvleesindustrie (runderen, kalveren en varkens), de pluimvee industrie en de vleeswaren- en baconindustrie. Het inspectieproject 'Slachtvaardig' duurt tot en met september. De Arbeidsinspectie verwacht eind 2003 verslag te doen van de resultaten van het inspectieproject.

Deel: ' Arbeidsinspectie bezoekt slachterijen en vleesverwerkende industrie '
Lees ook