Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsinspectie controleert verpleeg- en verzorgingshuizen

De Arbeidsinspectie neemt het komende half jaar de arbeidsomstandigheden in tweehonderd verpleeg- en verzorgingshuizen onder de loep. De inspecties worden toegespitst op de maatregelen die de instellingen moeten nemen om lichamelijke belasting en besmetting van medewerkers te voorkomen. Ook beleid tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie krijgt aandacht.

Verder controleert de Arbeidsinspectie de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening in de tehuizen. Deze is van groot belang omdat veel van de cliënten bij calamiteiten niet op eigen kracht een pand kunnen verlaten. Daarnaast wordt bekeken of instellingen de risico's van het werk voor het personeel in kaart hebben gebracht en deze zoveel mogelijk hebben beperkt. Bij de inspecties van lichamelijke belasting gaat het vooral om het tillen in keukens en linnenkamers.

Nederland telt 1800 verpleeg- en verzorgingshuizen met in totaal ruim 200.000 medewerkers. Zij vormen 25 procent van het totale aantal medewerkers in de gezondheidszorg. Het ziekteverzuim ligt in de verpleging en verzorging met 7,4 procent fors hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,3 procent. De gezondheidszorg behoort tot de sectoren die de grootste instroom in de WAO veroorzaken.

Deel: ' Arbeidsinspectie controleert verpleeg- en verzorgingshuizen '
Lees ook