Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

28 september 2001 Nr. 01/159

Arbeidsinspectie onderzoekt discotheken, asbestverwijderaars, de betonproductenindustrie en industriële thuiswerkers

De Arbeidsinspectie heeft inspecties uitgevoerd in discotheken, bij asbestverwijderaars en de hele keten van asbestafvalstromen, de betonproductenindustrie en bij industriële thuiswerkers. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rapporten van de Arbeidsinspectie aangeboden aan de Tweede Kamer. Opvallende conclusies zijn dat werknemers in discotheken nauwelijks beschermd worden tegen te hoge geluidsniveaus en dat gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven steeds minder (ernstige) overtredingen begaan.

Volledige tekst bericht

Zoekwoorden:

Deel: ' Arbeidsinspectie onderzoekt diverse branches '
Lees ook