expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: arbeidsinspectie start project

Nr. 99/116
23 juni 1999

Arbeidsinspectie start project vakantiewerk

De Arbeidsinspectie gaat in de zomervakantie weer controleren of vakantiewerkers op een veilige en verantwoorde manier werken. In het kader van het project .vakantiewerk. zullen de komende maanden naar verwachting zo.n 1800 bedrijven worden bezocht. Aandachtspunten zijn de veiligheid en gezondheid van de jonge werknemers op de werkvloer en het naleven van de regels uit de Arbeidstijdenwet. In het project zal speciale aandacht worden besteed aan de branches landbouw, horeca en detailhandel.

Voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar die vakantiewerk doen, gelden extra regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Uitgangspunt is dat jongeren alleen werkzaamheden verrichten die passen bij hun leeftijd. Zo mogen jongeren uitsluitend werken onder deskundig toezicht. Ook gelden beperkingen op het gebied van werktijden. Zo is het voor jongeren verboden om .s nachts te werken. Vakantiewerkers van 13,14 en 15 jaar mogen alleen lichte (hulp) werkzaamheden van niet-industriële aard verrichten. Ze mogen niet in de buurt van machines werken.

De Arbeidsinspectie zal de bedrijven die vorig jaar tijdens het project vakantiewerk een waarschuwing hebben gekregen of waartegen proces-verbaal is opgemaakt, opnieuw bezoeken. Als wordt geconstateerd dat de tekortkoming van vorig jaar nog steeds bestaat zal direct proces-verbaal worden opgemaakt, zonder dat dit voorafgegaan wordt door een waarschuwing. Ook de ouders van werkende jongeren zullen op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Als wordt geconstateerd dat werkzaamheden worden verricht door een kind dat jonger is dan 13 jaar krijgen zowel de werkgever als de ouder(s) een proces-verbaal.

Vorig jaar werden tijdens het project vakantiewerk 1604 bedrijven bezocht. In totaal werden 448 tekortkomingen geconstateerd, waarvan 287 overtredingen. In meer dan de helft (234) van de gevallen ging het om overtredingen van de Arbeidstijdenwet zoals te lang werken of onvoldoende rust. Ook werd vaak geconstateerd dat de jongeren te jong waren voor het werk dat ze verrichtten.

23 jun 99 13:27

Deel: ' Arbeidsinspectie start project vakantiewerk '
Lees ook