MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Arbeidsinspectie constateert

Nr. 99/207
15 november 1999

Arbeidsinspectie constateert Wav-overtredingen in betaald voetbal

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen maanden alle 36 clubs in het betaald voetbal geïnspecteerd op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen en in het kader daarvan op de aanwezigheid van tewerkstellingsvergunningen. Daarbij werd speciaal gekeken naar jeugdvoetballers van buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie en de landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). In totaal bleek bij tien van de 36 clubs de WAV te zijn overtreden. Acht spelers, ouder dan 18 jaar en 18 spelers onder de18 jaar, bleken niet over de vereiste papieren te beschikken. In 21 gevallen is proces verbaal opgemaakt en is de Vreemdelingendienst op de hoogte gesteld.

Om een speler uit een land van buiten de EER te mogen aantrekken is een tewerkstellingsvergunning nodig. Door Arbeidsvoorziening Nederland wordt een zeer terughoudend beleid gevoerd. Vergunningen worden in de regel niet verstrekt aan spelers onder de 18 jaar. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld het uitzonderlijke talent van spelers zoals in het verleden Ronaldo en Kanu, kan van de regel worden afgeweken. In een recente uitspraak heeft de arrondissementsrechtbank in Den Haag dit, in de zaak van de Bredase voetbalclub NAC tegen arbeidsvoorziening, die een vergunning weigerde af te geven, nogmaals bekrachtigd.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat de afgelopen jaren een groot aantal jeugdspelers van buiten de EER door clubs in het betaald voetbal zouden zijn aangetrokken. Deze spelers worden in de jeugdopleiding van de betreffende voetbalorganisatie verder opgeleid. Volgens de Arbeidsinspectie is er in de meeste gevallen sprake van een werkrelatie: niet alleen de deelname aan wedstrijden, maar ook het verrichten van trainingsarbeid.

De KNVB heeft inmiddels in de reglementen voor het betaald voetbal vastgelegd dat een speler pas speelgerechtigd is als aan alle wettelijke (in dit geval WAV-) verplichtingen is voldaan.

15 nov 99 17:13

Deel: ' Arbeidsinspectie Wav-overtredingen in betaald voetbal '
Lees ook