Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1999
Een publicatie bij het onderwerp Kernthema's Rijksdienst. 27 december 1999
Een periodieke publicatie van de directie Personeelsmanagement Rijksdienst over de arbeidsmarktpositie van de rijksdienst. De rapportage bevat kwantitatieve en kwalitatieve
arbeidsmarktinformatie, zowel gericht op de sector als geheel (± 100.000 mensen), als op bepaalde beroepsgroepen daarbinnen. De monitor geeft concrete aandachtspunten aan, waarmee de werkgevers in de rijksdienst hun positie op de arbeidsmarkt kunnen handhaven dan wel versterken.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1999 '
Lees ook