Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.155 brief min bzk t.g.v. de arbeidsmonitor rijksdienst 1999
Gemaakt: 17-12-1999 tijd: 15:53


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 december 1999

Onderwerp

Aanbieden Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1999

Ter kennisneming bied ik u hierbij de Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst
1999 aan. Zoals aangekondigd in de nota Management- en personeelsontwikkeling Rijksdienst (d.d. 21 september 1999, kamernummer 26 806) zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties periodiek een Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst publiceren.

De Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1998 schetste de concurrentiepositie van de sector Rijk als geheel. De Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1999 is in overleg met het betrokken management in de Rijksdienst toegespitst op de concurrentiepositie van de sector Rijk op de deelarbeidsmarkten van financieel-economen, (wetgevings-)juristen en (afdelings-) secretaresses.

Met de Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst heeft de sector Rijk in een vroegtijdig stadium geïnvesteerd in het anticiperen op de structurele verandering van de Nederlandse arbeidsmarkt: van een markt van overschot gekenmerkt door hoge werkloosheid, naar een markt van schaarste met scherpe concurrentie tussen werkgevers. De Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst staat ten dienste van het arbeidsvoorwaardenbeleid, het personeels- en organisatiebeleid en het arbeidsmarktcommunicatiebeleid van zowel individuele werkgevers binnen de sector Rijk als de sector als geheel.

De Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 2000 zal de concurrentiepositie van de sector Rijk op de deelarbeidsmarkten van accountants, informatici en personeel en organisatie-functionarissen belichten.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1999 '
Lees ook