Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 02/101

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

31 juli 2002

Nr. 02/101

Arbeidsomstandigheden in aardolie-, kunststof-, rubber- en chemische industrie onder de maat

De Arbeidsinspectie heeft geconstateerd dat in 85 procent van de onderzochte bedrijven in de aardolie-, kunststof-, rubber- en chemische industrie de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. In totaal zijn in 2001 449 bedrijven bezocht (ongeveer 1/6 deel van de totale sector).

Dit blijkt uit het inspectierapport van de Arbeidsinspectie, dat vandaag naar de branche is gezonden. Tijdens het project is in het bijzonder aandacht besteed aan de naleving van de regels die lichamelijke belasting en werkdruk bij werknemers moeten voorkomen. Daarnaast is voor elke deelsector een wisselend derde onderwerp onderzocht, zoals machineveiligheid, geluidsoverlast en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

In totaal heeft de Arbeidsinspectie tijdens dit project het werk 21 keer stilgelegd. In bijna alle gevallen was dit vanwege onveilige machines, bijvoorbeeld omdat bewegende delen van de machine niet waren afgeschermd.

Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie 55 boetes uitgedeeld. Bijna alle boetes hadden betrekking op het ontbreken van de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In dit document wordt beschreven wat de risicos binnen het bedrijf zijn en hoe deze zo klein mogelijk worden gehouden.

De Arbeidsinspectie heeft 931 waarschuwingen gegeven voor lichtere overtredingen. Een groot deel van de waarschuwingen (387) had eveneens betrekking op de RI&E (bijvoorbeeld omdat deze niet voldoende was uitgewerkt).

Mede naar aanleiding van de resultaten wordt de sector in 2002 opnieuw onderzocht. De voorlopige eerste resultaten van het tweede project wijzen op een lichte verbetering.


---
Het inspectierapport van de Arbeidsinspectie is te vinden op de site van de Arbeidsinspectie: www.arbeidsinspectie.nl.

Deel: ' Arbeidsomstandigheden in o.a. rubberindustrie matig '
Lees ook