Ondernemersorganisatie voor Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Persbericht 2 december 1999

Persbericht
Onderzoek in de schoonmaakbranche

Sociale contacten en flexibele werktijden pluspunten

De meerderheid van de werknemers in de schoonmaak- en glazenwassers-branche vindt de arbeidsomstandigheden goed tot zeer goed. Vooral de sociale contacten en de flexibele werktijden worden als pluspunten voor het werk in de schoonmaak genoemd. Daarnaast zaken als de gezelligheid, de zelfstandigheid van het werken en het salaris. Minpunten zijn vooral de beleving van de grote werkdruk en de fysieke inspanning. Om het toekomstige verloop op te vangen zal de branche veel moeten doen om voldoende nieuw personeel aan te trekken. Voor een baan in de schoonmaakbranche blijken vooral herintredende vrouwen belangstelling te hebben.

Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoekinstituut Research voor Beleid in opdracht van de Raad van Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazen-wassersbranche RAS heeft uitgevoerd.

Volgens het onderzoek werken in de schoonmaakbranche totaal 150.000 mensen, van wie 85.000 tot het kernpersoneel behoren. De andere helft zijn vooral mensen die het werk slechts tijdelijk (willen of kunnen) doen.

Om het verloop op te vangen zal de sector de komende jaren jaarlijks tienduizenden tijdelijke werknemers en enkele duizenden vaste werknemers moeten aantrekken.

Uit het onderzoek blijkt dat in de schoonmaaksector vooral vrouwen werkzaam zijn (70%) en relatief weinig jongeren. Andere kenmerken zijn: het gaat veelal om bijverdieners, laag opgeleiden en veel gehuwden/samenwonenden met kinderen. Ruim de helft werkt al meer dan 5 jaar in de schoonmaak.

Herintreders en werklozen werven
Volgens Research voor Beleid moet de schoonmaakbranche haar wervingsinspan-ningen vooral richten op herintreders en (langdurig) werklozen. Omdat in de toekomst nog meer allochtonen tot de arbeidsmarkt zullen toetreden moet de werving ook op die groep worden gericht.
Daarnaast komen ook schoolverlaters zonder diploma, een groep die steeds groter wordt, voor de schoonmaakbranche in aanmerking.

Research voor Beleid adviseert de schoonmaak- en glazenwassersbranche bij de werving vooral punten als werksfeer, sociale netwerken en flexibele werktijden als pluspunten naar voren te brengen. Die punten blijken bij de werknemers in de sector positief te worden gewaardeerd.
____________________________________________________________________

Deel: ' Arbeidsomstandigheden schoonmaakbranche goed tot zeer goed '
Lees ook