PERSBERICHT
Arbeidsongeschiktheidsverzekering fors goedkoper

Met ingang van 1 januari 2000 wil minister Zalm van Financiën de wet op de assurantiebemiddeling veranderen. Dit om de vrije marktwerking te bevorderen, wat past bij het kabinetsbeleid. De Tweede Kamer is het daar in meerderheid mee eens. Straks is retourprovisie niet langer verboden en krijgen tussenpersonen de mogelijkheid actief met elkaar te concurreren. De eerste reactie is inmiddels te vinden op het internet.
Twee samenwerkende leden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs NVA hebben namelijk direct gereageerd op het plan. Zij bieden via hun gezamenlijke internet-site een fikse premiereductie aan van 8 tot 16% op hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een voor de consument natuurlijk heel aantrekkelijke ontwikkeling.

De initiatiefnemers richten zich met hun werving op zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaren, dga’s (directeuren-grootaandeelhouders) en ondernemingen met collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ruimte voor de substantiële premieverlaging vinden zij niet alleen in de wetswijziging, maar ook in automatisering, het medium internet en hiermee samenhangende lagere beheerskosten. Daarbij blijft de kwaliteit van de verzekering intact.

Deel: ' Arbeidsongeschiktheidsverzekering fors goedkoper '
Lees ook