STICHTING FREELANCE BENEFITS

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor artsen en fysiotherapeu

Voorburg, 11 september 2001

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor artsen en fysiotherapeuten.

Stichting Freelance Benefits biedt alternatief.

Verzekeringsmaatschappij Movir (ING) en Interpolis (Rabobank) strijden om de gunst van de fysiotherapeut en andere zorgaanbieders als huisarts, verloskundige, tandarts en logopedist. Dit blijkt uit het persbericht van 10 januari 2001 van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Het gaat hierbij om een concurrerende
arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor deze medische beroepsgroep. De belangen zijn groot.

De koepelorganisaties LHV (huisartsen) en KNGF (fysiotherapeuten) spelen hierbij een belangrijke rol in dienst van hun leden. Het doorbreken van monopolieposities vereist méér marktwerking en dient te geschieden door marktpartijen. Een ruimere keuzemogelijkheid is in het voordeel van de consument.

De Stichting Freelance Benefits wil de concurrentie vergroten en komt met een uitstekend alternatief. De Stichting fungeert daarbij als collectief platform voor de zelfstandige (para)medicus.

Via de website van de Stichting kan iedere zelfstandige (para)medicus online een persoonlijke offerte aanvragen voor een zeer concurrerende AOV, die kwalitatief minimaal gelijkwaardig is aan de huidige verzekeringen voor deze beroepsgroep.

De Stichting biedt hiermee een uitstekend alternatief en heeft berekend dat voor de meeste aanvragers een jaarlijks premievoordeel van 20 tot 25% haalbaar en realistisch is.

Bovendien is een zogenaamde verkorte acceptatieprocedure van toepassing, zodat een overstap snel kan plaatsvinden.

De website van de Stichting is www.freelance-benefits.nl.

(zie ook persberichten van 14 september 2000 en van 28 maart en 7 september 2001)

11 sep 01 10:31

Deel: ' Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici '
Lees ook