'Arbeidsongevallenpreventie moet en kan veel effectiever'


Bedrijven laten kansen liggen doordat ze niet voldoende samenwerken.

SITTARD, 20121024 -- Het aantal arbeidsongevallen dat in Nederland jaarlijks plaatsvindt bevestigt het; we praten over 260.000 medische behandelingen, 84.000 werknemers die medische spoedhulp nodig hebben, waarvan er 4.200 in het ziekenhuis worden opgenomen. Er worden jaarlijks 20.000 juridisch onderbouwde claims verstuurd nav ongevallen en er vallen elk jaar 75 doden door arbeidsrisico's. Het aantal doden door arbeid gerelateerde ziekten ligt nog beduidend hoger. Dit kost het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks honderden miljoenen euro's. Een post waar nog veel te winst te halen valt.

Recent is door Barry Peters een effectief initiatief ontwikkeld om arbeid gerelateerde ongevallen te voorkomen. Barry was jarenlang verantwoordelijk voor veiligheid tijdens onderhoudswerkzaamheden op de Chemelot site te Geleen. Hij ontwikkelde SafetyFlyer.nl, een online arbeidsongevallen kennisbank waarin deelnemers anoniem op safetyflyers hun veiligheidsincidenten kunnen plaatsen. Een safetyflyer is een korte samenvatting van een ongeval met oorzaak, gevolg en beheersmaatregelen. Door de nieuwe safetyflyers automatisch via de website te delen met de aangesloten bedrijven ontgaat hen geen enkel risico meer. Uitvoerders kunnen meteen veiliger aan de slag.

Sharing, Learning and Prevention

Doordat bedrijven al hun uitvoerders kunnen inschrijven wordt veiligheid een dagelijks onderwerp van gesprek en medewerkers gaan op elkaar letten in de uitvoering van werkzaamheden. De gevaren worden aan de eigen werkplek gespiegeld en medewerkers herkennen de verborgen risico’s sneller. Direct resultaat.

Structureel wordt er zo gewerkt aan het risicobewustzijn van de medewerkers en groeit de veiligheidscultuur binnen bedrijven. Immers een safetyflyer gezien is een (soortgelijk) ongeval voorkomen. Belangrijk want zo kan iedereen weer veilig naar huis. Bovendien bepaalt de veiligheidscultuur van een bedrijf steeds sterker het maatschappelijke imago.

Onder het motto 'Sharing, Learning and Prevention' roept Peters iedereen op een gratis proefabonnement te nemen zijn website om zo te profiteren van de vele veiligheidsleermomenten op de safetyflyers. www.safetyflyer.nl

Deel: ' 'Arbeidsongevallenpreventie moet en kan veel effectiever' '
Lees ook