STICHTING OOM

Metaalbewerking:scholing ouderen loont

Metaalbewerking:scholing ouderen loont

Sociale partners in metaalbewerking: investeren in scholing oudere werknemers loont

ARBEIDSPARTICIPATIE OUDEREN BLIJFT ACHTER

De arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland daalt snel. De arbeidsparticipatie van 55-64 jarigen in Nederland bedraagt slechts 27 procent en is daarmee, met uitzondering van België, de laagste in vergelijking met andere westerse landen.
Maar oudere werknemers blijven langer bij hun werkgever en vertonen na scholing vaak een hogere arbeidsproduktiviteit dan jongere collega's. Dit bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat gisterenmiddag in Baarn tijdens het symposium ~Metaalmoeheid?: geen last van!~ werd gepresenteerd. Investeren in opleidingen van ouderen is daarom essentieel, loont en vormt een oplossing voor de druk op de arbeidsmarkt, de steeds hogere kosten voor pensioenen, AOW en gezondheidszorg. Het symposium werd georganiseerd door het Werkgelegenheidsfonds.

In de metaalbewerking werken 19.000 werknemers die de leeftijd van 50 inmiddels hebben bereikt. Op het moment zijn er ruim 7.000 vacatures in de metaalbewerking en de aanwas van nieuwe werknemers stagneert. De verwachting is dat de arbeidsparticipatie de komende jaren verder zal dalen terwijl het aandeel van deze groep in de beroepsbevolking zal stijgen van 15 naar 24 in 2020. Reden voor het Werkgelegenheidsfonds om via opleidingsadvies aan bedrijven en personen in de bedrijfstak en het organiseren van cursussen, werkgevers te overtuigen dat wie investeert in opleidingen van ouderen een investering doet in de toekomst.

Het Werkgelegenheidsfonds is een samenwerkingsverband tussen de sociale partners in de metaalbewerking en de uitvoering ligt bij de Stichting OOM. Doel is meer arbeidsgehandicapten terug te laten keren naar het arbeidsproces, werklozen een extra kans te geven en extra aandacht te geven aan de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers.

Het onderzoek Óen Scholingsinstrument voor oudere werknemers in de metaalnijverheid~ naar scholing van oudere werknemers is verricht in opdracht van het Werkgelegenheidsonderzoek en is uitgevoerd door prof. dr. Wim Groot en prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink. Beiden zijn verbonden aan Scholar, een onderzoeksorganisatie van de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Deel: ' Arbeidsparticipatie van ouderen daalt snel '
Lees ook