Ministerie van Binnenlandse Zaken


Arbeidsvoorwaardennota sector Rijk 1999

De nota schetst de thema's die van de werkgeverszijde aan de orde zullen worden gesteld in het overleg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk in het voorjaar 1999. De huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst loopt van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999. Het overleg over de arbeidsvoorwaardenovereenkomst vindt plaats in het Sectoroverleg Rijkspersoneel(SOR). De overlegpartijen zijn de samenwerkende centrales van overheidspersoneel (SCO) en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën. Ter voorbereiding van deze nota heeft de directie Personeelsmanagement Rijksdienst van het ministerie van BZK in september 1998 een aantal interdepartementale workshops georganiseerd voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen in de Rijksdienst. De uitkomsten van deze workshops hebben belangrijke bouwstenen opgeleverd voor de arbeidsvoorwaardennota. De nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de context waarin de arbeidsvoorwaarden van de Rijksoverheid gezien moet worden. Voortvloeiend uit deze context worden de van werkgeverszijde beoogde algemene doelen belicht. In het tweede deel worden de beleidsintenties uiteengezet voor de verschillende, thematisch gerangschikte, onderwerpen.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Arbeidsvoorwaardennota sector Rijk 1999 '
Lees ook