Persbericht FNV


Arbo-diensten functioneren niet naar behoren

"Het Arbo-model werkt volstrekt niet zoals het zou moeten. Volgens de FNV is er geen enkele, maar dan ook geen enkele reden om dit model toe te passen op de opdrachtverlening werknemersverzekeringen." Dat zei Kitty Roozemond (vice-voorzitter FNV) vanmiddag bij de presentatie van de 'Michelin-gids' van de Arbo-diensten, de Arbo-sterrengids. Roozemond vergeleek het Arbo-model met de plannen van minister de Vries voor de sociale zekerheid. "Uit deze resultaten moeten we lering trekken voor de plannen met de SUWI."

In de Arbo-sterrengids kan precies worden nagelezen welke Arbo-diensten op welke punten al dan niet goed scoren. De gids is gebaseerd op onderzoek gehouden onder OR'en en Arbo-diensten zelf. De Arbo-diensten werden onderzocht op een aantal variabelen. Voorbeelden hiervan zijn de mate van ervaring van de Arbo-dienst, kwaliteitskenmerken (certificaties en dergelijke), het verzuimbeleid, de werkwijze van de dienst en de omgang met de werknemers.

Een ander belangrijk meetpunt in het onderzoek was de samenwerking van de Arbo-diensten met de OR'en. Uit het onderzoek blijkt dat de OR'en, ondanks verscherpte wetgeving, hierin weinig tot geen verbetering noteerden. Verder is het zeer hoge aantal schriftelijke klachten (1800) dat de diensten in 1998 binnen kreeg ten minste verontrustend te noemen en is er over het algemeen veel te weinig aandacht voor preventie.

Voor meer inlichtingen:

Ditte Papousek, voorlichting FNV

020-5816551 of 06-20448676

25 november 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Arbo-diensten functioneren niet naar behoren '
Lees ook