Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Arboconvenant politie

Een publicatie bij het onderwerp Politie
16 augustus 2001
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de politievakorganisatie hebben een arboconvenant voor de sector politie afgesloten. Het convenant treedt in werking op 16 augustus 2001 en eindigt op 1 juli 2004.
In dit convenant staat onder andere dat de politie het ziekteverzuim over drie jaar met 10 procent gaat verminderen. Daartoe zal ook de psychische belasting, waaronder werkdruk en werkstress, in drie jaar met 10 procent worden teruggebracht.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Arboconvenant politie binnenkort in werking '
Lees ook