Persbericht

datum betreft
4 oktober 2001 CD-ROM + internet

Arbouw brengt twee nieuwe digitale producten uit

De computer is bijna niet meer weg te denken bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten houdt Arbouw daar ook rekening mee. Zo is het Handboek Arbeidsmiddelen onlangs op CD-ROM uitgekomen en staat er sinds vorige week een overzicht van arbovriendelijke hulpmiddelen op de site van Arbouw (www.arbouw.nl). Dit zijn arbeidsmiddelen die het werk gezonder en veiliger maken.

CD-ROM Handboek Arbeidsmiddelen

Het handboek Arbeidsmiddelen bestaat al enkele jaren, maar is onlangs op CD-ROM uitgebracht en bevat meer arbeidsmiddelen dan de vorige versie. Dat komt mede door de inbreng van de Federatie van Afbouw Bedrijfsschappen. Deze uitgave van Arbouw is een praktische leidraad bij de keuze, aanschaf, gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Aan de hand van eenvoudige checklist kan een bedrijf controleren of een product voldoet aan de gestelde eisen. Deze checklists helpen het bedrijf de juiste keuzes te maken en acties te ondernemen. De benodigde lijsten zijn eenvoudig uit te printen, in te vullen en te opbergen zodat op eenvoudige wijze aangetoond kan worden dat de in omloop zijnde arbeidsmiddelen veilig zijn en dat het bedrijf aan de wettelijke eisen heeft voldaan. Door de drie zoekstructuren kan een specifiek arbeidsmiddel snel gevonden worden.

De CD-ROM Handboek Arbeidsmiddelen voor de bouwnijverheid kost Euro 35 (fl.77,-) en kan per fax (020-580 55 55) of per e-mail besteld worden (arbouw@arbouw.nl) onder vermelding van code 0085. De CD-ROM Handboek Arbeidsmiddelen wordt verstrekt bij de cursus Keuring Arbeidsmiddelen. Cursusinformatie is te krijgen via telefoonnummer: 020-580 55 80.

Arbovriendelijke hulpmiddelen op internet

Op de site van Arbouw zijn allerlei hulpmiddelen opgenomen om het werk veiliger en gezonder te maken. Deze arbovriendelijke hulpmiddelen zijn in de loop der jaren in het kader van allerlei onderzoeksprojecten verzameld en geven productspecifieke informatie. Het betreft hulpmiddelen ten behoeve van 20 branchespecifieke werkzaamheden.

Voorbeelden zijn: hei- en funderingswerk, betonwerk, timmerwerk, dakbedekkingen, beglazingen en schilderwerk. Elk 'werkzaamheid' bevat informatie over de verschillende hulpmiddelen. Per hulpmiddel wordt de prijs, de leverancier, de technische omschrijving, de arboverbetering, specificaties, veiligheidsvoorschriften en de organisatorische en technische randvoorwaarden genoemd. Het merendeel van de hulpmiddelen op de site komen ook in aanmerking voor de FARBO-regeling. Dit betekent dat een bedrijf de mogelijkheid krijgt zelf te bepalen wanneer het zijn investeringskosten afschrijft.

Arbouw streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van arbovriendelijke hulpmiddelen. Fabrikanten en leveranciers kunnen daarom tegen een vergoeding hun product(en) voor de site aanmelden. De producten moeten overigens wel aan bepaalde criteria voldoen. Een team van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of de aangemelde producten een daadwerkelijke verbetering voor de arbeidsomstandigheden zijn. Zo moet het product bijdragen aan de vermindering van lichamelijke belasting, de vermindering van de blootstelling aan stof, gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid, trillingen en repeterende bewegingen.

Het internetadres van arbouw is: www.arbouw.nl

Einde persbericht

Voor meer informatie over de genoemde artikelen kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie: 020-580 55 80.

Deel: ' Arbouw brengt twee nieuwe digitale producten uit '
Lees ook