Taalwissel

PERSBERICHT

Arnhem, 8 april, 1999

ARCADIS ASSISTEERT BIJ ADMINISTRATIEVE HERINDELING POOLSE MILIEU-OVERHEID

ARCADIS gaat de Poolse overheid assisteren bij de implementatie van de hervorming van diverse milieudiensten. Het project wordt gefinancierd uit het MATRA-fonds van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Poolse nationale en regionale fondsen voor milieubescherming en water management.

De Poolse overheid heeft sinds januari 1999 een nieuwe bestuurlijke indeling. Drie voormalige overheidsorganen zijn opgedeeld in vier instanties die uiteenvallen in één nationaal opererend orgaan, 16 provincies, 373 districten en 2424 gemeentes.

Op provinciaal niveau is bovendien onderscheid gemaakt tussen decentrale nationale en provinciale bevoegdheden.

Daarnaast moesten verantwoordelijkheden ten aanzien van de organisatie en de invoering van het milieubeleid, alsmede de communicatiestructuur, opnieuw vastgelegd worden. ARCADIS assisteert de Poolse overheid in het vinden van effectieve en efficiënte oplossingen hiervoor.

Het project bevat de volgende onderdelen: 1. de uitwerking van het milieubeleid en de milieuwetgeving alsmede de organisatie- en communicatiestructuur op basis van de nieuwe bestuurlijke indeling; 2. de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving aan de hand van een strategisch plan dat voor vier van de zestien Poolse provincies wordt opgesteld. Deze provincies zijn: + Dolnoslaskie, met de hoofdstad Wroclaw; + Lubelskie, met de hoofdstad Lublin; + Malopolskie, met de hoofdstad Krakow; + Slaskie, met de hoofdstad Katowice. 3. training van personeel en kennisuitwisseling door Nederlandse overheidsinstanties en specialisten van de Europese Unie.

Het project zal in twee jaar afgerond worden. ARCADIS Heidemij Advies en ARCADIS Ekokonrem werken in dit project samen met lokale adviseurs.

ARCADIS is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van milieu, infrastructuur, bouw en vastgoedinformatie. Het werkgebied van de onderneming heeft altijd en overal ter wereld te maken met de verbetering van de woon- en werkomgeving. ARCADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan 100 landen. Opgericht in 1888 behoort ARCADIS thans met meer dan 7000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureau ter wereld.

Deel: ' Arcadis assisteert bij herindeling Poolse milieu-overheid '
Lees ook