PERSBERICHT

Arnhem, 10 juni 1999

ARCADIS EUROCONSULT WORDT 100% DOCHTER VAN ARCADIS

ARCADIS heeft van branchegenoot Grontmij het 35%-belang in ARCADIS Euroconsult overgenomen. Dit bedrijf heeft ruim 300 medewerkers die actief zijn in projecten in meer dan 40 landen. De onderneming heeft een jaaromzet van ruim f 90 miljoen en houdt zich bezig met dienstverlening ten behoeve van internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank.

De voornaamste overweging om het belang in ARCADIS Euroconsult tot 100% uit te breiden ligt bij ARCADIS in een meer directe aansluiting met de overige ARCADIS activiteiten.

Internationale expansie
De verwerving van het resterende belang past in de internationale expansiestrategie van ARCADIS die erop gericht is een groei van 10% per jaar te realiseren.
Voor Grontmij, dat door een intensieve samenwerking met de internationale onderneming Maunsell en lokale participaties zijn internationale activiteiten verder inricht, kwam de positie van Euroconsult strategisch gezien ter discussie.

ARCADIS Euroconsult richt zich bij de internationale expansie ook op het acquireren en verder ontwikkelen van ingenieursbureaus in landen waar het nu reeds werkt in opdracht van multinationale en bilaterale donoren. De bevolkingsaanwas en concentratie in stedelijke gebieden die zich nu voltrekken in de landen waar ARCADIS Euroconsult actief is, bieden goede kansen voor de verdere ontwikkeling van deze activiteiten.

ARCADIS, met het hoofdkantoor in Arnhem, is een adviserend en uitvoerend ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur, milieu en bouw. Verbetering van de woon- en werkomgeving is daarbij uitgangspunt. ARCADIS werkt aan integrale oplossingen voor projecten in meer dan 100 landen. Ruim 90% van de omzet wordt gerealiseerd in Euro's of Dollars. ARCADIS behoort thans met ruim 7000 medewerkers tot de grootste ingenieursbureaus ter wereld.

Grontmij, advies- en ingenieursbureau, werkt in Nederland en daarbuiten met 3000 medewerkers aan de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat. De onderneming beschikt over veelzijdige expertise en is in staat multidisciplinaire, complexe plannen en projecten te regisseren en te realiseren. Binnen elke gewenste contractvorm en veelal in partnership. Dienstverlening van ontwerp tot en met beheer.

Voor informatie: J. Slooten, ARCADIS, telefoon: 026 3778604 J. Ruhof, Grontmij, telefoon 030
2207287

Deel: ' Arcadis Euroconsult wordt 100% dochter van Arcadis '
Lees ook