Arcadis

PERSBERICHT

Arnhem, 11 juni 2002

ARCADIS ASSISTEERT BIJ ZUID-AFRIKAANS ONDERWIJSPROGRAMMA

ARCADIS gaat assisteren bij de verbetering van het onderwijssysteem en de onderwijsinstellingen in de provincie Oostkaap van Zuid-Afrika. Het project wordt uitgevoerd door ARCADIS Euroconsult, het onderdeel van ARCADIS dat is gespecialiseerd in institutionele ontwikkelingsprojecten voor ontwikkelingslanden. De financiering van het project, met een contractsom van EUR 20 miljoen en een looptijd van drie jaar, is afkomstig van het Britse ministerie voor internationale ontwikkeling.

Het ministerie van onderwijs in de Oostkaap in Zuid-Afrika (ECED) kampt met problemen die nog dateren uit de tijd van het gescheiden onderwijs onder de apartheidspolitiek. Sinds 1994 zijn er pogingen ondernomen om de oude gescheiden schoolsystemen te integreren door het opstellen van een uniforme standaard voor de meer dan 6000 scholen die onder de supervisie van het ministerie opereren. In 2000 is een nieuwe fase ingeluid door de introductie van het Tirisano initiatief door de Zuid-Afrikaanse minister van onderwijs, professor Kader Asmal.

Het ECED heeft in het kader van het onderwijsontwikkelingsplan voor de Oostkaap vijf programma's opgesteld. ARCADIS Euroconsult levert hierbij management consultancy diensten op het gebied van:


· Het omzetten van scholen in gemeenschapscentra ter ondersteuning van democratische overheidsstructuren;


· Bestrijding van analfabetisme onder volwassenen;

· Hervorming van hogere onderwijssystemen;

· Acceptatie en integratie van het nieuwe schoolsysteem binnen de lokale gemeenschap;


· Het opzetten van zorg- en hulpdiensten ter bestrijding van (de gevolgen van) AIDS.

ARCADIS Euroconsult kreeg het project op basis van de ervaring die de onderneming in tal van landen heeft op het gebied van institutionele ontwikkeling. Dit betreft het opzetten, in nauw overleg met de lokale betrokkenen, van structuren en systemen die een voorwaarde vormen voor economische en sociale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Michiel Jaski, lid van de Raad van Bestuur van ARCADIS, over dit project: "In ons beleid voor donor-gefinancierde projecten streven we naar groei in institutionele ontwikkeling ten koste van de meer traditionele land- en waterprojecten. Dit project is een duidelijk voorbeeld van management consultancy activiteiten waarin we groei willen bereiken. Het is ook een duidelijk bewijs van het feit dat ARCADIS in staat is om Europese overheden in hun internationale ontwikkelingsprojecten te ondersteunen."

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. ARCADIS telt 8000 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 800 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes.

Deel: ' ARCASDIS assisteert bij Zuid-Afrikaans onderwijsprogramma '
Lees ook