Rijksuniversiteit Groningen


Archeologe legt leefwijze van Canadese Indianen bloot

Wat mensen eeuwen geleden als vuilnis beschouwden, is nu voor archeologen een kostbare bron van informatie. De in Nederland geboren Canadese archeologe Suzanne Needs-Howarth onderzocht fossiele visgraten en andere voedselresten afkomstig uit afvalputten van drie oude Indiaanse nederzettingen in de buurt van Toronto. Uit dat onderzoek leidt ze informatie af over de voedseleconomie en de jacht- en visgewoonten van de Indianen die dit gebied bevolkten tussen het eind van de dertiende en het begin van de zestiende eeuw. Ze heeft een multidisciplinaire aanpak. De archeologische vondsten combineert ze met visserijbiologische gegevens waardoor ze kan achterhalen op welk soort plaatsen en wanneer in het jaar er werd gevist. Ook gebruikt ze de ethnografische beschrijvingen van de Indianen die zeventiende-eeuwse missionarissen en ontdekkingsreizigers achterlieten. Zo kan ze achterhalen hoe de Irokeze Indianen die ten tijde van de eerste contacten met Europeanen in het gebied van de Grote Meren leefden, hun tijd, energie, materiaal en arbeid indeelden. "Voor iemand die is opgevoed met de middeleeuwse geschiedenis van Europa, is het leven van de Irokezen fascinerend," zegt ze. "Europa kent in diezelfde tijdsperiode geen vergelijkbare cultuur. De Irokezen hadden een samenleving met weinig sociale verschillen. Ze woonden met meerdere gezinnen in één, enorm lang huis en leefden van het verbouwen van maïs en de visvangst. Ze hadden een allesomvattende godsdienst. Ik merk vaak dat mijn verhalen over hun levenswijze de mensen aan het denken zetten, ook in Canada, het land waar ik woon."

Mevrouw Needs-Howarth (Eindhoven, 1966) studeerde aan de universiteit van Toronto. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij het Instituut voor Archeologie van de RUG. Needs werkt als freelance archaeozoologisch consulent in Toronto.


Datum en tijd

dinsdag 7 september 1999, 14.15 uur


Promovendus

mw. S.J. Needs-Howarth, e-mail s.needs@sympatico.ca; mevrouw Needs is momenteel in Nederland bereikbaar hneeds@iae.nl


Proefschrift

Native fishing in the Great Lakes. A multidisplinary approach to zooarchaelogical remains from precontact Iroquian villages near Lake Simcoe, Ontario.


Promotores

prof.dr. D.T. Clason

prof.dr. G.J. Boekschoten


Faculteit

Letteren


Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Archeologe legt leefwijze van Canadese Indianen bloot '
Lees ook