Gemeente Capelle a/d IJssel


Archeologisch bodemonderzoek

De gemeente is van mening dat bij de herontwikkeling zorgvuldig moet worden omgesprongen met de historie en de archeologie. In de omgeving van de wijk, rondom het voormalig Slot van Capelle, zijn in het verleden sporen uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen aangetroffen. Van het Rozenburchtgebied en het gebied ten noorden daarvan is echter weinig bekend. Daarom gaat het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) binnenkort een archeologisch vooronderzoek in het gebied uitvoeren. Doel van dit vooronderzoek is vast te stellen of er aanwijzingen zijn, dat er honderden jaren geleden op deze plaats mensen hebben gewoond. Om dit te kunnen doen, wordt een aantal handboringen gedaan en wordt er een kleine sleuf in het terrein gegraven. Waar de sleuf wordt gegraven, is nog niet te zeggen. Dit is afhankelijk van de resultaten van de handboringen.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten starten de werkzaamheden eind volgende week of in de week daarna. De werkzaamheden, waar u naar verwachting geen hinder van ondervindt, nemen ruim een week in beslag. Mocht u naar aanleiding van hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van de gemeente, telefoonnummer 010-2848484.

Deel: ' Archeologisch bodemonderzoek in Capelle a/d IJssel '
Lees ook