Gemeente Heumen

02-10-2001

Archeologisch onderzoek: vijf ton is teveel

Archeologen hebben enkele sporen van bewoning gevonden in de bodem van Heumen-Noord die voor hen zo interessant zijn dat ze graag willen onderzoeken of er in de IJzertijd misschien een nederzetting heeft bestaan. Met een beroep op het Verdrag van Malta, dat ook door Nederland is ondertekend, willen de onderzoekers dat de gemeente de kosten betaalt. Die zijn begroot op vijf ton.
De gemeenteraad wil er echter niet zonder meer aan. Dat bleek op 27 september. De raad liet weten dat er in Zeeland, Noord-Brabant en zelfs Gelderland (Betuwelijn) voorbeelden zijn waarin archeologische belangen op een eenvoudiger manier worden behartigd tijdens de uitvoering van projecten. Bovendien vindt de raad het vreemd dat de gemeente volledig voor de kosten opdraait. Het zou wenselijk zijn dat de provincie en het Rijk daarin participeren.
B&W hebben de raad toegezegd over deze punten met de provincie te gaan praten. Dat heeft overigens niet tot gevolg dat de start van de woningbouw in Heumen-Noord vertraging op loopt. De archeologische vindplaats ligt in een deel van het gebied waar voorlopig niet gebouwd wordt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Archeologisch onderzoek vijf ton is teveel '
Lees ook