Provincie Groningen

Groningen, 4 september 2001 Persbericht nr.167

Archeologische monumenten in Groningen in beeld

Vrijdag 7 september a.s. zal de directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) Henriëtte van der Linden de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Groningen overhandigen aan de gedeputeerde van cultuur Mirjam de Meijer. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De AMK Groningen is een volledig geactualiseerd en gedigitaliseerd bestand van alle bekende archeologische waardevolle terreinen in de provincie Groningen. De kaart zal een belangrijke rol gaan spelen bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen in de provincie. De AMK is een co-productie van de Provincie en de ROB.

Momenteel heeft de Provincie Groningen de beschikking over een `voorloper' van de AMK uit 1985. Deze kaart is niet meer volledig en actueel en wordt niet of nauwelijks gebruikt door gemeenten. Alle gemeenten krijgen de beschikking over de AMK. Landeigenaren of bijvoorbeeld adviesbureaus of natuurbeherende instanties (zoals het Groninger Landschap, Landschapsbeheer) kunnen de kaart inzien bij de gemeenten, Provincie of de ROB.

Programma:

* 10.00 uur Ontvangst in de Ontmoetingsruimte
* 10.30 uur Welkomstwoord in de Statenzaal door gedeputeerde Mirjam de Meijer

* 10.40 uur Officiële uitreiking AMK door de directeur van de ROB, Henriëtte van der Linden aan gedeputeerde Mirjam de Meijer
* 10.55 uur Presentatie AMK aan de hand van de dagelijkse praktijk door Jan de Jong, hoofd ROB regio Noord en Henny Groenendijk, provinciaal archeoloog

* 11.15 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen en afsluiting
Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Archeologische monumenten in Groningen in beeld '
Lees ook