Landbouwuniversiteit Wageningen


Persbericht

05-02-99, nr. 99-10

Alle Wageningse proefschriften (1918-nu!) doorzoekbaar via internet

Alle Wageningse proefschriften (vanaf de oprichting van de Landbouwhogeschool in 1918) zijn, inclusief samenvatting, nu te vinden in de doorzoekbare Wageningen Dissertation Abstract-databank op internet (https://www.agralin.nl/wda). In totaal omvat de databank meer dan 2500 proefschriften. Hiermee is een groot deel van de Wageningse bijdrage aan het internationale onderzoek electronisch ontsloten. Voor zover bekend is de Landbouwuniversiteit de enige Nederlandse universiteit die deze service biedt. Het aantal promoties aan de Landbouwuniversiteit is de laatste decennia in een stroomversnelling geraakt: vorig jaar werden 176 doctorstitels toegekend, tien jaar geleden waren dat er 64 en twintig jaar geleden nog 43. Wageningen is veruit koploper op het gebied van de internationale promoties. Zo promoveerden vorig jaar 28 buitenlandse onderzoekers aan de Landbouwuniversiteit, ruim 15 procent van het totale aantal promoties. Uit berekeningen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt bovendien dat ongeveer een kwart van de Wageningse proefschriften relevant is voor ontwikkelingssamen-werking. Van de 670 Nederlandse proefschriften die in de periode 1988-1997 op dit gebied zijn verschenen neemt Wageningen ongeveer een derde voor haar rekening (224). Andere universiteiten volgen op afstand (de Universiteit van Amsterdam is tweede met 90 en Universiteit Leiden derde met 78 dissertaties).

Doorzoekbaarheid
De Wageningen Dissertation Abstracts-databank wordt verzorgd door de Centrale Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit/PUDOC-DLO in samenwerking met de Stichting Cereales. De databank is volledig doorzoekbaar op naam, titelwoorden, trefwoorden en naam van de betrokken promotor of copromotor. Zo kan relatief eenvoudig worden vastgesteld dat prof.dr. A. van Kammen (emeritus-hoogleraar moleculaire biologie) tot nu toe de meeste promovendi heeft afgeleverd: 61. Hij wordt op de voet gevolgd door prof.dr. J.G.A.J. Hautvast (hoogleraar voeding en gezondheid) met 60 promovendi. Op de derde plaats staat de reeds overleden entomoloog prof.dr. J. de Wilde ingehaald, die 53 promovendi heeft begeleid (in de periode 1975 tot 1983). De databank biedt de mogelijkheid om waar ook ter wereld een samenvatting (meestal een Engelstalige abstract) van het proefschrift te bekijken en af te drukken. Geïnteresseerden kunnen bovendien gebruik maken van de mogelijkheid het volledige proefschrift on line te bestellen.

Stroomversnelling
Het aantal promoties aan Nederlandse universiteiten is met sprongen gestegen sinds de invoering van Assistent-in-Opleiding (AIO) in 1986 en de oprichting van Onderzoekscholen (vanaf 1992). Aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is dit effect goed terug te vinden in het aantallen promoties die jaarlijks plaatsvinden. Er is sprake van een ruime verdriedubbeling van het aantal promoties in tien jaar tijd (van gemiddeld 51 in de periode '83-'87 tot 159 promoties in de periode '93-'97). De stroomversnelling in het aantal promoties is ook duidelijk zichtbaar in de promotie-mijlpalen. De eerste Wageningse promotie vond plaats in 1920, de 100ste in 1937, de 250ste in 1958, de 500ste in 1971, de 1000ste in 1984, de 2000ste in 1995 en de 2500ste in 1998. In de eerste vijftig jaar (van 1918 tot 1968) zijn er in totaal 423 dissertaties in Wageningen geproduceerd, minder dan de productie in de afgelopen drie jaar (1996-1998: 527 promoties)!

NOOT VOOR DE REDACTIE

De Wageningen Dissertation Abstracts-databank staat op internet: https://www.agralin.nl/wda. Meer informatie: afdeling Voorlichting en PR, Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Behandeld door: Gert van Maanen, afdeling voorlichting en pr, tel. 0317-485003 (werk) of 0317-412704 (privé).

Voor meer informatie kunt u mailen naar de afdeling Voorlichting en PR. Office@Alg.VL.WAU.NL

Deel: ' Archief Wageningse proefschriften doorzoekbaar via internet '
Lees ook