Rijksarchiefdienst

Archieven van provincie Gelderland 1813-1950 in rijksarchief ontsloten

21 april 1999

Tot voor kort moesten bezoekers die de archieven van het provinciaal bestuur van Gelderland over 1813-1950 wilden raadplegen, gebruik maken van bijna 1,5 strekkende meter toegangen. Het was een bonte verzameling van lijsten, gekopieerde kaartjes, indexen et cetera. Voor velen was dit een crime. In deze toestand komt nu verandering. De toegankelijkheid van de archieven van het provinciaal bestuur is sterk vereenvoudigd en verbeterd. Er zijn thans overzichtelijke inventarissen beschikbaar. Bovendien is een navigatiegids voor deze archieven gemaakt, die de gebruikers het raadplegen vergemakkelijkt. Een bezoeker die de nieuwe inventaris kort geleden gebruikte, reageerde opgewekt: "Eindelijk een niet ambtelijke toegang".

Van welke instellingen zijn de archieven thans goed ontstoten voor het publiek

* Provinciale Staten 1814-1969

* Gouverneur / Commissaris van de Koningin, 1814-1950 Kabinet van de Gouverneur / Commissaris van de Koningin 1825-l960
* Gedeputeerde Staten, 1814-1950

* Tijdelijke provinciale besturen in bezet en bevrijd gebied 1944-1945

* Kwartiercommissarissen, hoofdschouten en districtscommissarissen (een bestuurlijke laag tussen het provinciaal bestuur en de gemeenten), 1813-1850

* Provinciaal Blad, 1814-1984

* Provinciale Waterstaat 1865-1949

* Diverse provinciale commissies 19de en 20ste eeuw

Aan het ontsluiten van de archieven van het provinciaal bestuur en de daaraan gelieerde diensten en commissies werkten meer dan 20 personen gedurende meer dan zes jaren. Voor het rijksarchief was dit een belangrijk project. Deze archieven, die in totaal ongeveer 1,5 kilometer beslaan, vormen de kern van de 19'- en 20'-eeuwse bestanden van het rijksarchief. De bemoeienissen van het provinciaal bestuur strekten zich vanaf 1814 uit over vrijwel het gehele maatschappelijke leven in Gelderland. Voor de vuist weg: zorg voor de dijken, toezicht op het kerkelijk bestuur, subsidieren van het onderwijs, goedkeuren van plaatselijke verordeningen etc. Geïnteresseerden kunnen met deze bestanden hun genealogisch, streekhistorisch of ander onderzoek verrijken of belangstelling voor de geschiedenis van buurt of regio bevredigen.

Het Rijksarchief in Gelderland zal, samen met de Provincie Gelderland, aan het gereedkomen van de toegangen de nodige aandacht schenken. Op woensdagmiddag 30 juni 1999 ontvangt de commissaris van de koningin in Gelderland het eerste exemplaar van de inventarissen. Om 13.30 wordt in de Statenzaal van het Huis der Provincie in Arnhem een bijeenkomst gehouden, waar gedurende ruim anderhalf uur de schijnwerper staat op het belang van de archieven van het provinciale bestuur van Gelderland en het historisch onderzoek naar onderwerpen en ontwikkelingen in de 19'- en 20'-eeuw in Gelderland, onder andere door een diapresentatie. Sprekers zijn onder meer prof. dr. J.L.J. Bosmans over geschiedenis en identiteit, nut van historisch onderzoek naar maatschappelijk relevante ontwikkelingen in Gelderland, en drs. J.B. Smit over onderzoek met behulp van de archieven van het provinciale bestuur naar de sociaal-economische ontwikkeling van De Liemers 1815-1940.

Verder zal er in het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem van 15 juni tot 30 juni een kleine tentoonstelling worden georganiseerd met documenten uit de archieven van de provincie. Lei- draad is het nieuwe programma van het College van Gedeputeerde Staten. Historische documenten tonen aan, dat vele actuele onderwerpen in het verre verleden ook al speelden. Na 30 juni verhuist de tentoonstelling naar het rijksarchief.

Op 1 juli zijn er (10.00 en 14.00) rondleidingen voor het publiek in het rijksarchief, waarbij de archieven van de provincie centraal staan.

Voor meer informatie kunt u bellen met Elio Pelzers, 026-4420148.

| Nieuws | Agenda | Toppers van Toen |

| Home | Actueel | Organisatie | Beleid & Visie | Genealogie | Educatie | Thema's |
| Links | Forum | Help | Zoeken |

Copyright © Rijksarchiefdienst

Deel: ' Archieven Gelderland 1813-1950 in rijksarchief ontsloten '
Lees ook