Gemeente Haarlem

Frits van Dongen, architect voor renovatie Concertgebouw Haarlem

Voor het masterplan van de renovatie van het Concertgebouw te Haarlem heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 maart 1999 de voorkeur uitgesproken voor ir. F.J. van Dongen van de Architecten Cie. uit Amsterdam. Prof. ir. Jo Coenen van Jo Coenen en Co. architecten uit Maastricht en prof. ir. H.J.M. Ruijssenaars van de architectengroep Rijnboutt, Ruijssenaars, Hendriks, Van Gameren, Mastenbroek bv uit Amsterdam waren de andere gegadigden in de selectie. Het masterplan wordt ontwikkeld met de afdeling Bouwkunde, Monumentenzorg en Archeologie van de sector Stedelijke Ontwikkeling van gemeente Haarlem.

Concertgebouw

Het Concertgebouw ligt aan het Klokhuisplein achter de Grote of Sint Bavokerk in het hart van de historische binnenstad van Haarlem. Het oudste gedeelte inclusief de grote concertzaal dateert van 1873 (architect Van der Steur). De laatste verbouwing is uitgevoerd in 1986 onder leiding van de toenmalige stadsarchitect prof. Wiek Röling.

Het Concertgebouw voldoet in de huidige staat niet meer aan de eisen van de toekomst. De logistiek, techniek en faciliteiten voor personeel, gebruikers en bezoekers moeten ingrijpend aangepast worden. Naast achterstallig onderhoud zijn structurele ingrepen in het bestaande gebouw en een kleine uitbreiding noodzakelijk (ongeveer 1700 m2). De grote concertzaal is bekend om zijn uitstekende akoestiek. Aanpassing is daarom nauwelijks nodig. Het Noordhollands Philharmonisch Orkest (NPO) is vaste bespeler van deze zaal. De gemeente Haarlem is eigenaar van het Concertgebouw. Daarnaast speelt de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw als gebruiker een belangrijke rol. Op dit moment wordt een programma van eisen uitgewerkt.

De uitbreiding en renovatie van het Concertgebouw maakt deel uit van een van de belangrijkste ontwikkelingen in de historische binnenstad van Haarlem. Dit is de herontwikkeling van het voormalig Enschedé-complex (projectnaam: "de Appelaar"). De locatie valt binnen het beschermd stadsgezicht. In dit gebied zijn gepland een rechtbank, een hotel, de uitbreiding van het Concertgebouw, enige detailhandel èn een ondergrondse parkeergarage.

Selectie

Een selectiecommissie is in het leven geroepen om de juiste architect te kiezen voor het masterplan. In deze selectiecommissie zijn vertegenwoordigd het gemeentebestuur, de gemeentelijke sectoren Educatie, Sport, Recreatie en Cultuur (ESRC) en Stedelijke Ontwikkeling (SO), het Noordhollands Philharmonisch Orkest (NPO), het bestuur van de stichting Concertgebouw en Stadsschouwburg. De selectiecommissie heeft de drie genoemde architecten uitgenodigd. Zij kwamen hun werk en ideeën presenteren. Op basis van deze presentatie heeft de selectiecommissie de heer ir. F.J. van Dongen voorgedragen aan het College voor het maken van een masterplan voor het Concertgebouw.

De selectiecommissie bestond uit:

Mevrouw Y. van Baarle, hoofd Culturele Zaken, sector ESRC, gemeente Haarlem

De heer J. van Eijsden, directeur sector Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Haarlem

De heer J. Haverkort, wethouder Cultuur, gemeente Haarlem (voorzitter)

De heer F. Hilterman, bestuurslid Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw

De heer E. Kroskinski, wethouder Ruimtelijke Ordening, gemeente Haarlem

De heer S. Paardekoper, directeur NPO

De heer J. Slangen, stadsarchitect, gemeente Haarlem,

De heer J. de Vries, voorzitter Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw

Deel: ' Architect aangesteld voor renovatie Concertgebouw Haarlem '
Lees ook