Gemeente Weert24 maart 1999
WELK HUIS WINT ARCHITECTUURPRIJS 1999?

Welk huis gaat de Architectuurprijs Weert 1999 winnen? Net als in 1995 en 1997 wordt dit jaar een wedstrijd uitgeschreven door de werkgroep Architectuurlijk Weert, een samenwerkingsverband van de gemeente Weert en de Junior Kamer Weert. De werkgroep wil met de prijs de aandacht voor architectuur in Weert vergroten. Weertenaren worden in de gelegenheid gesteld projecten aan te melden in de categorie Wonen. Het moet gaan om woningen die van bijzondere architectonische kwaliteit zijn. Er worden twee prijzen toegekend. Een vakjury kent de Architectuurprijs 1999 toe en het Weerter publiek bepaalt de winnaar van de Publieksprijs.

De uitgangspunten:

- Deelname is alleen mogelijk met projecten van geregistreerde architecten.

- De prijs wordt dit jaar toegekend in de categorie woningbouw, gerealiseerd in de gemeente Weert. Met woningbouw wordt bedoeld: eengezinswoningen en andere woongebouwen.

- Deelnemende projecten zijn opgeleverd tussen 1 juli 1997 en 1 mei
1999.

- De Welstandscommissie selecteert inzendingen voor jurering.
- De vakjury bestaat uit de voorzitter van de Welstandscommissie: Ton Coonen (bureau Coonen, Keulers en Schrijen, Echt), de winnaar van de prijs in 1997: Ton Mulleners (bureau Mulleners, Amsterdam) en de winnaar van de prijs in 1995: Teo Bähler (bureau Manning en Partners bv, Budel).

- Deelnemers zijn bereid een presentatiepaneel volgens een nader op te geven maatvoering aan te leveren.

- Deelnemers geven toestemming voor het maken van foto's van voorgedragen projecten. De foto's worden gebruikt voor ondersteuning van de prijsvraag.

- Deelnemers zijn op zondag 27 juni a.s. bereid uitleg van deelnemende projecten te geven en die dag bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.

Aanmelden
Projecten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij het Infocentrum van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert, tel. 575300. Inschrijven is mogelijk tot woensdag 7 april.

Deel: ' Architectuurprijs 1999 Weert '
Lees ook