Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Vlaams Administratief Centrum Leuven

De Vlaamse Regering besliste op voorstel van Vlaams minister Wivina DEMEESTER voor het Vlaams Administratief Centrum in Leuven, het Isala van Diestgebouw, een open architectuurwedstrijd uit te schrijven.

De wedstrijd verloopt in twee fasen. De eerste fase bestaat uit de selectie van maximaal vijf kandidaten op basis van de zendingen uit de open wedstrijd. De kandidaten moeten aantonen een ontwerpvisie te hebben die aansluit bij de opdracht en de nodige garanties te kunnen bieden om het project van voorontwerp tot oplevering te kunnen uitvoeren. De vijf geselecteerde ontwerpteams krijgen de titel van 'kandidaat-ontwerper'. Een onafhankelijke internationale jury stelt een beoordelingsrapport op. Om de anonimiteit te waarborgen bij de selectie van de kandidaten in deze eerste ronde, wordt met een deurwaarder gewerkt. De 5 geselecteerde kandidaat-ontwerpers ontvangen 500.000 fr.

De tweede ronde omvat een project- en procestoetsing van de geselecteerde kandidaten. Hiervoor wordt een kwaliteitskamer opgericht met als voorzitter de Vlaamse bouwmeester, en verder 5 leden en 4 projectbetrokken waarnemers (bouwheer of zijn aangestelde, de instantie die het project voorbereidde, projectmanager, de kunstenaar die als curator voor het project optreedt). Op basis van de gunningscriteria uit de open wedstrijd, de uitgewerkte voorstellen, het rapport over de voorstellen van contract en de contactgesprekken van de kwaliteitskamer met de kandidaat-ontwerpers, beslist de kwaliteitskamer dan welke kandidaat wordt voorgedragen voor de toekenning van de opdracht. Dit voorstel wordt aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Het VAC Leuven krijgt als vestigingsplaats het terrein tussen spoorweg, spoorwegbrug over de Vuurkruisenlaan en Diestsestraat en zal onderdak bieden aan de eigen diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en enkele Vlaamse Openbare Instellingen.

info : Carl Buyck, woordvoerder van minister Demeester tel. (02) 227 24 11
e-mail: persdienst.demeester@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Architectuurwedstrijd Vlaams Administratief Centrum Leuven '
Lees ook