(4/2/1999)

Argo steunt positieve acties van leerlingen en leerkrachten in het KTA Deurne

Naar aanleiding van het incident in het KTA Deurne, waarbij een leerling zijn leerkracht messteken toebracht, wenst de Argo te reageren op de manier waarop dit betreurenswaardige voorval in sommige media werd voorgesteld.

De Centrale Raad van de Argo treedt uitdrukkelijk de standpunten bij van de directie, het personeel en de leerlingen van het KTA, zoals ze die in het perscommuniqué van dinsdag 2 februari hebben verwoord.

Ook de Argo vindt het totaal onverantwoord om een verpletterend oordeel over een school te vellen op basis van enkele ongefundeerde uitlatingen, geventileerd door een paar misnoegde leerlingen en een leraar die anoniem wenst te blijven.

Uit het spontane persbericht van de leerlingen alleen al blijkt overduidelijk dat ze achter hun school, leerkrachten en directie staan en dat de naam van het KTA Deurne ten onrechte door het slijk werd gehaald.

Wat op deze school gebeurde, blijft een uitzonderlijk incident dat evengoed elders kon zijn voorgevallen.

Het geweld is een spijtig algemeen maatschappelijk en mondiaal fenomeen, dat zeker niet alleen in de scholen voorkomt. Hoe exceptioneel fysiek geweld in de scholen ook is, een dergelijk ernstig vergrijp kan noch getolereerd worden, noch straffeloos blijven.

Het Gemeenschapsonderwijs is zich van deze problematiek heel scherp bewust en er zijn door de beleidsverantwoordelijken van het onderwijs al verscheidene initiatieven ontwikkeld, niet alleen om aan probleemgedrag van leerlingen het hoofd te bieden, maar vooral om het te voorkomen.

Het is voor elkeen in het onderwijs duidelijk dat een gestructureerde aanpak van het geweld prioritair blijft.

Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar webmaster@argo.be Laatste wijziging: 25-2-1999

Deel: ' Argo steunt acties leerlingen en leerkrachten KTA Deurne '
Lees ook