ARINSO

Press Releases
Feb. 25, 2003

Jaarcijfers 2002
ARINSO International haalt
doelstellingen in een moeilijke markt

ARINSO Kerncijfers:

Netto Omzet: EUR 120.8 miljoen (+ 9.0%)
Netto Operationele Cashflow: EUR 15.7 miljoen (+ 55%) Current EBIT: EUR 13.3 miljoen (- 15.1%)
EBIT marge: 11.0%
Courante Winst: EUR 8.6 miljoen
Netto Winst: EUR 3.3 miljoen

ARINSO Kernfeiten:


- Succesvolle uitvoering van het ARINSO business model
- ARINSO doet beter dan de sector qua groei en marge
- Zeer sterke balansstructuur met zon 50 mio EUR cash
- Stijgend marktaandeel in de meeste landen - Sterke pipeline in HR Transformation & HR Outsourcing, dankzij belangrijke investeringen in BPO (2.6% v.d. omzet)

- Eén van de zeldzame spelers die tewerkstelling ziet groeien
ARINSO heeft haar geconsolideerde netto omzet zien groeien tot EUR 120.8 miljoen in 2002, en dit in bijzonder moeilijke marktomstandigheden. Vergeleken met 2001 betekent dit een netto omzetstijging van 9%.

In gelijke consolidatiekring bedroeg deze groei eveneens 9%, als abstractie wordt gemaakt van de verkoop van Systech (Italië) en van de Remix activiteiten in Brazilië alsook van de overname van IT2 in Duitsland en DPS in Canada. Bij constante wisselkoersen bedroeg de organische groei ruim 11%, aangezien de dalende USD, CAD en Braziliaanse Real een negatieve impact hadden op de groepsomzet van EUR -3 miljoen of -2.6%.

In 2002 startte ARINSO een succesvol initiatief om het werkkapitaal beter te beheren. Hierdoor steeg de netto operationele cashflow met 55% tot een recordbedrag van EUR 15.7 miljoen.

ARINSO haalde een courante EBIT van EUR 13.3 miljoen een marge van 11.0%. Deze marge ligt lager dan in 2001 (14.1%) omwille van drie factoren:


· De terugval in IT Services en het hiermee gepaard gaande uitstel van projecten, alsook een hogere druk op de consulting tarieven


· Belangrijke investeringen in het kader van de Business Process Outsourcing (BPO) strategie inzake personeel en marketing in Europa en Noord Amerika. Reeds begin 2002 stelde ARINSO dat het matigen van de korte termijn rendabiliteit met het oog op lange termijn omzet en winst de juiste strategische keuze is. Deze investeringen werden verder versneld in Q4, en kwamen over 2002 uit op EUR 3.2 miljoen of 2.6% van de netto omzet.


· Voorzieningen ten belope van EUR 0.8 miljoen voor herstructurering in een aantal landen, met het oog op een hogere flexibiliteit t.a.v. marktevoluties.

De courante winst voor het jaar bedroeg EUR 8.6 miljoen (-18%). Na afschrijving op consolidatiegoodwill en niet recurrente resultaten bedroeg de netto winst EUR 3.3 miljoen (-49%).

Een aantal uitzonderlijke evoluties wogen op het netto resultaat:

1. Devaluatie van de Argentijnse en Mexicaanse peso en de Braziliaanse real leidend tot een niet recurrent financieel verlies van EUR 1.2 miljoen.
2. Verkoop van de REMIX activiteiten in Brazilië: uitzonderlijk verlies EUR 0.4 miljoen.
3. Uitzonderlijke kosten in Q4 ten belope van EUR 0.2 miljoen verbonden aan de downsizing van ARINSO Mexico.

De groei van de netto omzet was in lijn met de management doelstelling voor 2002, met name +10%. Qua EBIT werd de beoogde marge van 11% bereikt.

ARINSO's Raad van Bestuur en Management zijn tevreden met deze stevige prestaties in een industrie die wacht op tekenen van herstel. ARINSO doet het beduidend beter dan de meeste van zn concurrenten, en dit door een sterke HR niche strategie en een wereldwijde aanwezigheid.

Gerichte investeringen in HR Business Process Outsourcing samen met een groeiend aantal strategische consultancy opdrachten inzake HR Transformation laten ARINSO toe versneld totaaloplossingen aan te bieden aan haar klanten. ARINSOs bewezen expertise in HR & Payroll Integratie is een belangrijke motivator voor klanten om samen te werken inzake HR Services Delivery. Het is duidelijk dat de Outsourcing trend nu ook Europa heeft bereikt. Multinationale ondernemingen tonen stijgende belangstelling voor ARINSOs Managed Payroll oplossing, wellicht de voorbode van belangrijke toekomstige outsourcing opdrachten.

Alhoewel de visibiliteit wellicht laag zal blijven doorheen het jaar, vertrouwt ARINSO erop dat zowel omzet als winst zullen groeien in 2003.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 2002 (audited)

GECONSOLIDEERDE BALANS (audited)

BALANS

De geconsolideerde balans van ARINSO per 31 dec 2002 blijft zeer sterk, met een solvabiliteitsratio (eigen vermogen versus totale activa) van 71.4%, geen financiële schulden en een kaspositie van EUR 49.4 miljoen, waardoor het bedrijf de financiële kracht heeft om strategische investeringen te dragen.

CASH FLOW

ARINSO genereerde een netto cashflow uit operaties van EUR 15.7 miljoen versus EUR 10.1 miljoen in 2001. EUR 4.8 miljoen werd aangewend voor investeringen in financiële (DPS en IT2) en niet financiële vaste activa, waar de investeringen in 2001 beperkt bleven tot een netto cash out van EUR 3.3 miljoen. Financieringsactiviteiten veroorzaakten een netto cash out van EUR 0.8 miljoen versus EUR 0.5 miljoen in 2001. Samen met het effect van de wisselkoersverschillen, rapporteert ARINSO in 2002 een netto toename van de cash positie van EUR 9.5 miljoen.

PERSONEEL

Per 31 december 2002 heeft ARINSO 1.194 medewerkers in 19 landen in dienst. Vergeleken met eind 2001 betekent dit een groei van 9%. ARINSO is een van de weinige IT dienstverleners die zelfs in moeilijke marktomstandigheden het personeelsbestand blijft uitbreiden, in overeenstemming met het strategisch plan. Het vrijwillig verloop ligt onder de 10%, een laagterecord voor ARINSO.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN Q4 2002

BUSINESS HIGHLIGHTS 2002

Alhoewel 2002 een moeilijk jaar was voor de sector, slaagde ARINSO erin zijn marktpositie te versterken in de meeste landen, zowel qua klanten, consultants als dienstenaanbod. In kernmarkten zoals België en Frankrijk heeft ARINSO in 2002 alle belangrijke deals gewonnen die zich hebben aangediend.

Na oktober 2002 heeft ARINSO enkele belangrijke internationale deals gewonnen. Het management beschouwt Q4 van 2002 als het sterkste kwartaal ooit inzake internationale business development. Dit is voornamelijk te danken aan recente investeringen:

1. Gefocuste internationale sales & delivery organisatie, gebouwd op locale expertise en relaties
2. Volledigheid inzake service aanbod en innovatieve HR oplossingen

Het belang van internationale accounts is nadrukkelijk gegroeid in 2002. Uit de lijst van Fortune Global 500 bedrijven zijn er momenteel 90 klant bij ARINSO. Sterke relaties werden uitgebouwd met grote werkgevers op zowel lokaal als globaal niveau, en ARINSO zal ook in de toekomst deze partnerships verder uitbouwen.

De dienstverlening aan marktleiders zoals Shell en ExxonMobil leiden tot nieuwe standaarden in multinationale HR service delivery, met name inzake hogere HR waarde voor een lagere kost van de loonadministratie in meer dan 25 landen.

2002: Omzet en EBIT per regio

HR STRATEGY & HR BPO HIGHLIGHTS 2002

Op het vlak van HR Transformatie studies en HR Business Process Outsourcing (BPO) blueprints heeft ARINSO een belangrijke vooruitgang geboekt in 2002. Een belangrijk aantal studies wordt momenteel uitgewerkt voor grote werkgevers in Europa en Noord Amerika. ARINSOs eerste full BPO deal met Celanese Americas is, na precies een jaar, een groot operationeel en financieel succes gebleken, en heeft ARINSOs BPO aanbod alle credibiliteit gegeven. Verschillende industrie analysten erkennen ARINSO als leidinggevend in distributed HR Delivery.

INVESTERINGSSTRATEGIE

1. HR Business Process Outsourcing (BPO)

Eind 2001 heeft ARINSO HR Strategy en BPO teams in Noord-Amerika en Europa opgericht. Deze teams adviseren toonaangevende bedrijven in hun HR Transformatie, mogelijks leidend tot het opzetten van HR Service Centres en HR Business Process Outsourcing. ARINSO verwacht dat tegen 2006 de helft van haar activiteiten voortkomt uit lange termijn HR Outsourcing contracten. Derhalve werd de beslissing genomen om de investeringen in BPO te versnellen hoofdzakelijk in infrastructuur, senior consultants en marketing. ARINSOs investering in HR BPO bedroeg in 2002 bijna 3% van de groepsomzet.
Deze investering wordt integraal in kosten genomen in 2002.

2. Acquisitie van DPS Consulting Inc.

De integratie van DPS Consulting in Canada (mei 2002) is succesvol afgerond. Deze overname bevestigt ARINSOs marktleiderschap in SAP-HR en verschaft een kritische massa in British Columbia (West Canada), terwijl het de mogelijkheden van de groep om grote SAP-HR projecten in Canada af te leveren, verder verbetert.

3. ARINSO Nordic AB

ARINSO krijgt vaste voet aan de grond in Zweden en Scandinavië. Samen met SAP zal ARINSO de payroll markt in Scandinavië verder ontwikkelen, en hier ook de nodige investeringen in leveren. Contracten voor grote Scandinavische multinationals werden binnengehaald waardoor een succesvolle start mogelijk werd voor ARINSOs 19de land.

4. Verkoop van de REMIX activiteiten (Brazilië) Downsizing ARINSO Mexico

In Brazilië werden de REMIX activiteiten verkocht, aangezien deze niet meer tot ARINSOs kerntaken behoorden. Het uitzonderlijk verlies dat hierdoor werd geleden bedraagt EUR 0,3 miljoen, met inbegrip van de integrale afschrijving van de resterende goodwill. In 2001 bedroeg de netto omzet EUR 0,8 miljoen met een negatieve EBIT marge van 45%. In Mexico heeft ARINSO de activiteiten op een laag pitje gezet tijdens het vierde kwartaal.

5. Versterkte marktpositie in Frankrijk

In juni 2002 kondigde ARINSO een partnership aan in Frankrijk met Bureau van Dijk Computer Services (Euronext Brussels: BURV), waardoor BvDCS klanten kunnen beroep doen op ARINSO voor SAP-HR expertise. Deze deal versterkt verder ARINSOs marktleiderschap op de Franse SAP-HR markt.

6. Acquisitie van IT2 Information Systems AG

In december 2002 kondigde ARINSO International de overname aan van IT2 Information Systems AG in Duitsland. Hierdoor bereikt ARINSO een leidinggevende positie in s werelds grootste SAP-HR markt. IT2 bracht ook een belangrijk aantal referenties in de financiële en publieke sector. IT2 haalde in 2002 zon EUR 3,5 miljoen omzet. De integratie van ARINSO Deutschland en IT2 zal zijn afgerond tegen eind maart 2003. Het fusiebedrijf zal operereren vanuit drie kantoren (Frankfurt, Ratingen, Hamburg) en de hele Duitse markt bestrijken. Met een totaal van 70 consultants wordt ARINSO meteen marktleider in Duitsland. IT2 werd geconsolideerd vanaf Q4.

ARINSO International (Euronext Brussels: ARIN) is een wereldwijde HR Services partner die IT oplossingen levert aan grote werkgevers. ARINSO streeft naar HR Excellence door Strategisch advies, Integration services en geïndividualiseerde HR Service Delivery oplossingen.

ARINSO werd opgericht in 1994 en heeft vandaag 1200 werknemers in dienst in 19 landen: België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,Zweden, de V.S., Canada, Argentinië, Brazilië, Mexico, Singapore, Maleisië, Taiwan en Marokko.

Agenda voor aandeelhouders:

29 april 2003 Algemene Vergadering
27 mei 2003 1Q2003 Resultaten (voor beurs) 2 sep 2003 1H2003 Resultaten (voor beurs)
18 nov 2003 3Q2003 Resultaten (voor beurs) 25 feb 2004 Full 2003 Resultaten (voor beurs)

Een digitale versie van het jaarverslag 2002 is beschikbaar vanaf 25 maart 2003. Aanvragen kan u sturen naar: invest@arinso.com of downloaden: www.arinso.com

Meer informatie:

ARINSO International
Luc Osselaer
Director Communications & Investor Relations
Tel. +32 2 558 06 70

Fax +32 2 558 06 80
Luc.osselaer@arinso.com

Deel: ' ARINSO International haalt doelstellingen in moeilijke markt '
Lees ook