HISTORISCHE UITGEVERIJ

Aristoteles' bekendste werk Ethica is verschenen

ZOJUIST VERSCHENEN BIJ DE HISTORISCHE UITGEVERIJ

ETHICA

Aristoteles

Zojuist is de Ethica, Aristoteles' meest bekende werk, verschenen bij de Historische Uitgeverij!

Het eerste deel van de reeks ARISTOTELES IN NEDERLANDSE VERTALING. In deze reeks verschijnen ondermeer Over dieren, De ziel, Retorica en de Politica. Het werk van Aristoteles is niet eerder op deze manier en op deze schaal in het Nederlands vertaald.

De Ethica is een van de eerste praktische onderzoeken naar het menselijk geluk en de wegen om dat geluk te bereiken. Met herkenbare thema's als vriendschap, karakter en rechtvaardigheid. Het geluk vormt het hoofdthema van de aristotelische ethiek. Na 2500 jaar is de Ethica nog steeds een van de belangrijkste pijlers van het hedendaags denken.

De klassieke filosofie staat volop in de belangstelling, ook bij niet klassiek geschoolde lezers. De Historische Uitgeverij beoogt met de reeks de werken van Aristoteles voor een breder publiek toegankelijk te maken door de lezer rechtstreeks in contact te brengen met de originele tekst.

Aristoteles
Ethica
bladzijden
isbn 90 6554 005 9
f 75,- / bfr 1500,-

=====================================

noot voor de redactie:
Voor een recensie-exemplaar of nadere informatie kunt u contact opnemen met de Historische Uitgeverij
Anne Wolff
Westersingel 37
9718 CC Groningen
telefoon 050-3181700/3135258
e-mail a.wolff@histuitg.nl


02 feb 99 14:33

Deel: ' Aristoteles' Ethica verschenen bij de Historische Uitgeverij '
Lees ook