TT Circuit Assen, 10 maart 2000

Bericht voor de pers

ARJAN BOS TREEDT TOE TOT BESTUUR TT CIRCUIT
ASSEN

Voorzitter Jos Vaessen van de Stichting Circuit van Drenthe maakte tijdens een informele meeting met de Noordelijke pers bekend dat er een jonge en dynamische bestuurder aan de vijfkoppige leiding van het TT Circuit Assen is toegevoegd. Mr. Arjan Bos, de 31-jarige Commercieel Directeur van Transport Verzekerings Maatschappij TVM, is vanaf 10 maart 2000 toegetreden als nieuw bestuurslid. Daarmee bestaat het bestuur van het internationaal vermaarde circuit uit zes personen, met ieder hun eigen vakgebied en specialisme.

De heer Bos beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, zowel op regionaal niveau als ook in de sport, binnen het bestuur van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie) en steekt zijn interesse voor de motorsport niet onder stoelen of banken. Na de opening van het nieuwe prachtig geoutilleerde Hospitality complex in 1999, was TVM een van de eerste partners die ten behoeve van hun relatiemarketing een founders lounge betrok op het TT Circuit Assen.

Met name de innovatieve en vooruitstrevende plannen met de upgrading van het TT Circuit Assen, dat zich momenteel met de bouw van een nieuw pitboxencomplex en wedstrijdtoren in de 2e van de drie vernieuwingsfasen bevindt, spreekt de heer Bos aan. "De activiteiten op en om het circuit groeien de laatste jaren steeds verder door. Het verheugt me om bij zo"n bloeiende organisatie, die met jaarlijks 250 gebruiksdagen en 25 publieksevenementen op het circuit een volle kalender heeft, mijn steentje te kunnen bijdragen en mee te werken aan de verdere ontwikkelingen van "s werelds beroemdste motorcircuit", aldus de heer Bos.

Het bestuur van het TT Circuit Assen wordt nu gevormd door: Jos P. Vaessen (Voorzitter)
Teun J. Boersma RA (Vice-voorzitter)
Willem Bielderman (Bestuurslid)
Jaap J. Timmer (Bestuurslid)
Ir. Jan Barkhof (Bestuurslid)
Mr. Arjan P.J.C. Bos (Bestuurslid)


************************
(Niet voor publicatie)

Deel: ' Arjan Bos treedt toe tot bestuur TT Circuit Assen '
Lees ook